AS “Latvijas valsts meži” apdraud melnā stārķa ligzdošanas vietu

Pērn, apsekojot melnā stārķa ligzdu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotā valsts mežā Zvārdes pagastā, Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) eksperts Edgars Lediņš, konstatējis, ka 100 metru attālumā no ligzdas tiek būvēts jauns meža ceļš. LOB rosinot šajā teritorijā izveidot mikroliegumu melnā stārķa aizsardzībai, LVM prasīja Valsts meža dienestam neiekļaut mikrolieguma teritorijā jauno ceļu. Šādi ceļi gan fragmentē melnā stārķa dzīvotni, gan pastiprina traucējumu, kas var novest pie nesekmīgas ligzdošanas, taču LVM eksperti, vērtējot ceļa būvi, nav to ņēmuši vērā.

Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs, norāda: “Šis ir kārtējais gadījums, kas apliecina, ka LVM deklarētā brīvprātīgā apdraudēto sugu ligzdošanas vietu aizsardzība nestrādā. Uzņēmuma rīcībā esošo informāciju par šādu sugu atradnēm LVM slēpj no Dabas aizsardzības pārvaldes, un tas ļauj veidoties šādām situācijām, kad uzņēmuma algotie eksperti melnā stārķa ligzdu “nepamana” un pieļauj ceļu būvi tās tuvumā.”

Melnā stārķa populācija Latvijā sarūk jau kopš 20. gs. 80. gadu beigām, un šobrīd tas kļuvis par kritiski apdraudētu sugu. Kādreiz lepojāmies, ka Latvijā ligzdo ap 5% pasaules melno stārķu, taču šobrīd ligzdojošā populācija ir tikai ap 1% Eiropas kopējās populācijas. Dr. biol. Māra Strazda pētījumos konstatēts, ka būtisks drauds Latvijas melnajiem stārķiem ir mežsaimnieciskā darbība.

LVM stratēģijā paredzēts attīstīt meža ceļu būvi, taču šāda rīcība ne tikai vēl vairāk fragmentē Latvijas mežus un samazina meža spēju mazināt klimata pārmaiņas, bet, trūkstot objektīvam un rūpīgam ietekmes novērtējumam, apdraud īpaši aizsargājamas sugas.