Nedēļas nogalē Eiropā novēroti teju seši miljoni putnu: Latvijā 36 tūkstoši

Putnu vērošana Babītē – viens no pasākumiem “Putnu dienas 2020” jeb “EuroBirdwatch2020” programmā. Foto: Ilona Gaile.

Ar teju sešiem miljoniem novērotu putnu oktobra pirmajā nedēļas nogalē šoruden noslēgušās 26. Eiropas Putnu vērošanas dienas, kas norisinājās Eiropā un Centrālā Āzijā vairāk nekā 1700 pasākumos.

Eiropas Putnu vērošanas dienās novērotos putnus uzskaita un apkopo gan katrā dalībvalstī, gan visā reģionā kopumā, izceļot arī neparastāko putnu sugu novērojumus. Šogad 36 valstīs notikuši 1722 pasākumi, kuros 23 915 dalībnieku novērojuši 5 981 818 putnus, tai skaitā, Latvijā kopumā ziņots par 36 312 putniem, kas pārstāv vairāk nekā 147 sugas. Latvijā skaitliski visbagātīgākie novērojumi šoruden bijuši par žubītēm, zeltgalvīšiem, mājas strazdiem un lauku baložiem.

“No interesantākajiem novērojumiem Latvijā Eiropas putnu vērošanas dienu laikā pieminami divi dzeltensvītru ķauķīši – viens noķerts gredzenošanai Latvijas Universitātes Papes Ornitoloģisko pētījumu centrā, bet otrs dzirdēts pēc balss Alojas novadā. Arī citās Eiropas valstīs, piemēram, Beļģijā, Zviedrijā un Nīderlandē, aizvadītajā nedēļas nogalē sastaptie dzeltensvītru ķauķīši uzskatāmi par interesantiem novērojumiem, jo to pamata sastopamības areāls ir Tālie Austrumi,” stāsta Eiropas Putnu vērošanas dienu organizatoru komandas pārstāvis Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs Andris Dekants.

Šoruden Putnu dienu laikā uz pirmo tikšanos pulcējās arī Latvijas Ornitoloģijas biedrības jaunas vietējās grupas interesenti ar mērķi izveidot Latvijas Ornitoloģijas biedrības Zemgales-Sēlijas vietējo putnu grupu. “Pasākumu laikā Kurmenē izveidojusies grupiņa ar vairāk nekā desmit interesentiem no Stelpes, Bārbeles, Valles, Kurmenes, Viesītes, Rubeņiem un arī Rīgas turpmākai darbībai Zemgales-Sēlijas putnu grupā. Darāmā ir daudz un plāni arī, piemēram, ziemojošo putnu uzskaites, laivošana pa upēm, vērojot ligzdojošos putnus, būrīšu parauglaukumu uzturēšana Bārbelē un Kurmenē, pūču būru izgatavošana un izlikšana mežos un citi darbi. Tāpēc aicinām pievienoties interesentus jaunveidotajai grupai arī no citām Zemgales un Sēlijas vietām – gan no Bauskas un Iecavas apkārtnes, gan Neretas un Ilūkstes apkārtnes,” stāsta LOB Zemgales-Sēlijas vietējās putnu grupas iniciators Agnis Bušs.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība Putnu dienas rīko arī pavasarī: nākamgad, 2021. gadā, tās norisināsies 10. un 11. aprīlī. Pasākumu rīkošanas vai sadarbības intereses gadījumā ieteicams sazināties ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Eiropas Putnu vērošanas dienas jeb “EuroBirdwatch 2020” Latvijā 3. un 4. oktobrī rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Aktīvo iedzīvotāju fondu un citiem partneriem.

Rudenī notiekošās Putnu dienas ir daļa no starptautiskas iniciatīvas – 1993. gadā aizsāktās Eiropas Putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb “EuroBirdwatch”, ko organizē  lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē “BirdLife International”, kuru Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

2020. gadā Eiropas Putnu vērošanas dienas Latvijā ir viena no Aktīvā iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta “Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste” aktivitātēm. Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 104 930.24 eiro. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kura Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. 

Putnu vērošana ekskursijas laikā Babītē. Foto: Ilona Gaile.

Informāciju sagatavoja: Kitija Balcare, komunikācijas konsultante, kitija@lob.lv