Trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants 2020.–2024.

Projekta norises laiks:

2020.–2024. gads

Izpildītājs:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Projekta norises vieta:

Latvija

Projekta vadītājs:

Andris Dekants,
e-pasts: atlants@lob.lv,
LOB tālr. 67221580

Dzeltenās cielavas izplatība 2013–2017

Projekta mērķis:

Ievākt Latvijā ligzdojošo putnu datus par katru sugu un, nodot tos Dabas aizsardzības pārvaldei, Putnu direktīvas 12. panta ziņojuma vajadzībām, kas ir svarīgs dokuments Eiropas vides politikas veidošanā. 
Projekta ietvaros laikā no 2020. līdz 2024. gadam tiks apsekota visa Latvijas teritorija, reģistrējot ligzdojošo putnu novērojumus, bet vēlāk attēlojot to sastopamību 5×5 kvadrātos (5×5 km kvadrātu robežas var redzēt, piemēram,  https://dabasdati.lv/lv/putnuatlants/statistikallpa3/ vai Dabasdati.lv mobilajā lietotnē). Novērojumus aicinām reģistrēt portālā Dabasdati.lv, un ziņot tos kā precīzus punktus. Vislabāk to darīt, izmantojot lietotni Dabasdati.lv. Ziņot iespējams arī īpaši izveidotā sadaļā, kurā iespējams redzēt arī katra 5×5 km kvadrāta statistiku, sugu izplatību un līdz šim paveikto: dabasdati.lv/lv/putnuatlants/ievadellpa3.
Aicinām kļūt par partneriem, atbalstot atlanta izveidi gan finansiāli, gan ekipējuma veidā (tūrisma ekipējums, optika, auto, degviela).

Vairāk par projektu

Pirmais Latvijas ligzdojošo putnu atlants tika veidots 1980. gadā, bet otrais 2000. gadā. Šobrīd ir apritējuši nākamie 20 gadi un tiek veidots trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants. Tiem pa vidu noritēja arī pirmais un otrais Eiropas ligzdojošo putnu atlants. Salīdzinot šos datus, iespējams konstatēt sugu izplatības pārmaiņas Latvijas teritorijā 40 gadu periodā.
Mērķis ir katrā no 5×5 km kvadrātiem konstatēt pēc iespējas vairāk tur ligzdojošu putnu sugu. Vairākām sugām (piemēram, īpaši aizsargājamām) ziņojams katrs novērojums! Vairāk par atlantu iespējams uzzināt metodikā, kur pieejamas arī atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem. Rezultātus apkopojot, tiks iegūtas sugu izplatības kartes, kā arī dati par putnu sugu izmaiņām Latvijā. 

Raksts par atlantu portālā Dabasdati.lv: Trešais Latvijas ligzdojošo putnu atlants – pielāgota mobilā lietotne un portāls Dabasdati.lv.

Aicinām iesaistīties ikvienu, jo pietiekami ir labi pazīt ikdienā redzamākos un dzirdamākos putnus. Tādēļ jebkurš ziņojums, piemēram, par balto stārķi, mājas strazdu,, balto cielavu, lauku cīruli, žagatu un citām sugām ir ļoti vērtīgs un noderīgs! Ja ligzdošanas laikā (marts-augusts) redzi šos putnus savā apkārtnē (vai, piemēram, atrodi to ligzdu), ziņo portālā Dabasdati.lv vai raksti uz atlants@lob.lv.

Audio piecminūte. Gribi noskaidrot, kuri putni dzīvo tavā apkaimē? Ieraksti pavasarī audio piecminūti ar putnu balsīm un sūti mums! Pavasaris ir īstais laiks, lai putnus ne tikai ieraudzītu, bet arī, lai tajos ieklausītos. Īpaši, ja šo laiku pavadi laukos, tad savas apkaimes putnu iepazīšana var būt aizraujoša nodarbe. Tu uzzināsi, kādi putni dzīvo tevis apmeklētajā vai apdzīvotajā vietā, bet mēs iegūsim vērtīgus datus, kurus izmantosim vērienīgā 5 gadu projektā!
Ko sagaidām?
KLUSUMS. Ierakstam izvēlies vietu, kur ir maz cilvēka radīto trokšņu un dabas skaņu (vējš, ūdens šalkoņa u.c.), bet kur labāk sadzirdami paši putni. Arī pašam jāievēro klusums – izmanto šo laiku, lai ieklausītos putnos un trenētos tos atpazīt!
VIETA. Izvēlies vietu, kur dzied putni. Vislabākās ir tās, kur robežas vismaz divi biotopi, piemēram, mežmala (mežs un pļava), viensēta (viensēta un lauks), niedrājs pie ezera (ezers un lauks/mežs). Pavirzies tālāk no vietas, kur ļoti skaļi dzied viens putns, bet citus vairs nedzird.
PUNKTS KARTĒ. Norādi precīzu punktu kartē (piemēram, koordinātas) vai precīzu adresi, kur ieraksts veikts, lai audiodarbam būtu vērtība projektā. Aptuveni norādīta vieta nebūs derīga. 
LAIKS. Norādi precīzu datumu un diennakts laiku (no plkst., līdz plkst.),  kad ieraksts ir veikts. Ierakstu veic aptuveni 5 minūšu garumā (bet var arī līdz 10 minūšu garumam).
KAD un CIK BIEŽI?
Vērtīgākie ieraksti ir pirmajās 4 stundās pēc saullēkta vai 2 stundās pirms saulrieta. Ja ieraksti veikti dažādās vietās (vismaz 500m attālumā), tad ierakstus var veikt katru dienu (arī vairākus dienā). Ierakstus jāveic putnu ligzdošanas laikā, un augstākā putnu aktivitāte ir aptuveni no 20. aprīļa līdz 1. jūlijam.

!Ierakstu var atkārtot ik pēc divām nedēļām arī tajā pašā vietā, jo dziedošo putnu daudzveidība katru reizi atšķirsies.

Audioierakstu aicinām adresēt uz atlants@lob.lv, vēstules tēmas laukā norādot “Putnu audio piecminūte”. Beidzoties putnu sezonai visi ieraksti tiks izanalizēti un e-pastā sniegsim atbildi par katrā audioierakstā dzirdētajiem putniem!

P.S. Katra gada aktīvākie dalībnieki tiek apbalvoti!

Dokumenti:

Atlanta metodika:

Iepriekšējo atlantu publikācijas:

Ir izstrādāti LLPA3 uzskaišu maršruti, jo LLPA3 paredz izzināt ne tikai putnu sastopamību “mazajos” kvadrātos, bet arī putnu populācijas lielumu katrā no atlanta “lielajiem” (50×50 km) kvadrātiem. Šo populācijas lielumu varam aprēķināt, veicot LLPA3 uzskaites. Tādēļ izveidoti 65 087 1 km gari maršruti (130 174 posmi) – katrā kvadrātkilometrā pa vienam maršrutam, bet maršrutā ir divi posmi (vairāk metodikā). Šādi 1 km gari maršruti izveidoti, lai populācijas lielumu varētu aprēķināt arī sīkākās teritoriālās vienībās.

Piedalīties atlanta veidošanā, veicot šīs uzskaites, ir īpaši vērtīgi mums pašiem, jo pašlaik sugu populāciju lielumu varam zināt vien 60–70 (no aptuveni 200) Latvijā ligzdojošām putnu sugām. Ar jūsu palīdzību mēs palielināsim šo sugu skaitu, ievācot pietiekami daudz ticamu datu, lai šādu populāciju aprēķinu attiecīgajām sugām vispār būtu iespējams veikt.

LLPA3 uzskaišu metodika atbilst ligzdojošo putnu uzskaišu metodikai. Skaitīšanu veic trīs joslās, ligzdojošos putnus interpretē pāros un uzskaites anketu aizpilda par katru posmu (piezīme: LLPA3 maršrutā ir tikai divi 500 m gari posmi). Uzskaiti var veikt jebkurā datumā ligzdošanas sezonas laikā. Uzskaite jāveic pirmajās piecās stundās pēc saullēkta vai pēdējās piecās stundās pirms saulrieta.
Uzskaitē izmantojama uzskaišu lapa: 1 km uzskaišu maršruta lapa vai ir iespējams izdrukāt karti ar ortofoto:

LLPA3 Uzskaišu maršruti (ar ortofoto):

Projekta atbalstītāji:

Layer-1.png
LVAF
JS