Aicinām pievienoties Ķengaraga izpētes ekspedīcijām

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas vietējā grupa ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu aicina pievienoties putnu, spāru un tauriņu izpētes ekspedīcijām Ķengaragā.

Līdz šā gada beigām paredzētas piecas izpētes ekspedīcijas (sestdienās, katru mēnesi pa vienai), kuru laikā būs iespēja iepazīt Ķengaragā (īpaši Daugavas piekrastē) sastopamās putnu, spāru un tauriņu sugas. Putni Ķengaragā ir sastopami visu gadu, taču tauriņus un spāres, atkarībā no laika apstākļiem, būs iespējams sastapt vēl augustā un septembrī. Ekspedīcijas vadīs pieredzējušais Rīgas putnu un citu dzīvnieku pētnieks Ruslans Matrozis un tās būs bezmaksas, taču ir vēlama iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu: riga@lob.lv. Lielākas intereses gadījumā būs iespēja piedalīties arī visas dienas seminārā 8. novembrī par iespējām iesaistīties putnu izpētes, aizsardzības un sabiedrības izglītošanas pasākumos, ka arī atbalstīt LOB darbu.

 

2014. gada 30. augusts

Tikšanās plkst. 10.00 pie Putnu torņa Daugavas malā Ķengaragā. Pastaigas maršruts ap 4-5 km no putnu torņa uz melnalkšņu alejas pusi, tad līdz Mazjumpravmuižas dīķim, gar Daugavas malu līdz Dienvidu tiltam, pa ceļam apskatot arī Elles dīķi, noslēdzot ekskursiju Kojusalas līča piekrastē. Pieteikšanās: riga@lob.lv.

Labvēlīgu laika apstākļu gadījumā būs iespējams atrast ap 8-10 spāru sugu, piemērma, lielo un mazo sarkanaci, dienvidu dižspāri, gaišzilo krāšņspāri, rudens zaigspāri, melno, sarkano un parasto klajumspāri. Šajā laikā vēl ir sastopami arī vairāku sugu tauriņi, piemēram, kāpostu baltenis, acainais raibenis, dadžu raibenis, parastais nātru raibenis, astainais zilenītis, parastais zeltainītis, u.c. No putniem vērosim cekuldūkuru, paugurknābja gulbju un lauču perējumus, lielos ķīrus, kajakus un sudrabkaijas, iespējama vairāku citu ūdensputnu sugu klātbūtne.

2014. gada 27. septembris

Tikšanās plkst. 10.00 pie Putnu torņa Daugavas malā Ķengaragā. Maršruts tāds pats kā 30.08.2014. Pieteikšanās: riga@lob.lv.

Labvēlīgu laika apstākļu gadījumā būs iespējams sameklēt vairākas spāru sugas, īpaši melno, sarkano un parasto klajumspāri. Šajā laikā vēl ir sastopami arī vairāku sugu tauriņi. No putniem vērosim cekuldūkurus, paugurknābja gulbjus, laučus, jūraskraukļus, gaigalas, lielās gauras, melnspārnu kaijas u.c. Ticama vairāku citu ūdensputnu sugu klātbūtne.

2014. gada 11. oktobris

Satikšanās plkst. 10.00 pie Putnu torņa Daugavas malā Ķengaragā. Pastaigas maršruts ap 3-4 km no putnu torņa gar Daugavas malu līdz Dienvidu tiltam, pa ceļam apskatot arī Elles dīķi, noslēdzot ekskursiju Kojusalas līča piekrastē. Pieteikšanās: riga@lob.lv.

Tauriņu un spāru vērošanas sezona būs jau beigusies, bet no putniem vērosim lielāku ūdensputnu klātbūtni, jo oktobris ir labākais rudens migrācijas mēnesis, kad pāri Rīgai lido tūkstošiem putnu no ziemeļiem. Lielākā skaitā piekrastē parādīsies paugurknābja gulbji, kuriem būs iespēja nolasīt gredzenus vai tos apgredzenot. Šajā Daugavas posmā oktobrī novērotas 23 ar ūdeņiem saistītas putnu sugas.

2014. gada 1. novembris

Tikšanās plkst. 10.00 pie Putnu torņa Daugavas malā Ķengaragā. Maršruts tāds pats kā 11.10.2014. Pieteikšanās: riga@lob.lv.

Novembrī šajā Daugavas posmā novērotas 20 ar ūdeņiem saistītas putnu sugas, vairākas no tām lielākā skaitā – kajaki, melnspārnu kaijas un cekulpīles. Iespējama vairāku jūras putnu sugu novērošana, piemēram, abu sugu gārgales, kākaulis un ķerra.

2014. gada 6. decembris

Tikšanās plkst. 10.00 pie Putnu torņa Daugavas malā Ķengaragā. Maršruts tāds pats kā 11.10.2014. Pieteikšanās: riga@lob.lv.

Decembrī putnu sugu skaits samazinās, bet vairākām sugām veidojās lielākas koncentrācijas, īpaši kaijām un paugurknābja gulbjiem. Decembrī šajā Daugavas posmā novērotas 19 ar ūdeņiem saistītas putnu sugas.

 

Ekspedīcijas notiek Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē Rīgā”, ko realizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Projekta ietvaros paredzēts izdot arī uzlīmes un bukletu par Ķengaragā sastopamajiem putniem, spārēm un tauriņiem.