Publikācijas

Šeit atrodami projekta ietvaros izdotie informatīvie materiāli par dabas aizsardzību. Visi izdotie materiāli pieejami Latvijas Dabas fonda birojā vai arī saņemami attiecīgajai teritorijai tuvākajā pašvaldībā vai Tūrisma informācijas centrā. Bukleti, brošūras un informatīvie stendi domāti plašai sabiedrībai. Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumu tirāža ir ierobežota un tie domāti teritorijai piederošajiem.

Bukleti

 • Burgas pļavas
 • Dvietes paliene
 • Kalnciema pļavas
 • Lielupes palienes pļavas
 • Natura 2000 teritorijas Burtnieka apkārtnē (Vidusburtnieks un Burtnieku ezera pļavas)
 • Rūjas paliene
 • Sedas purvs
 • Sitas un Pededzes paliene & Mugurves pļavas
 • Užavas augštece
 • Pededzes lejtece 1, 2
 • Durbes ezera pļavas
 • Raķupes ieleja
 • Svētes paliene

 

Brošūras

 • Putni palieņu pļavās
 • Pali, plūdi, palienes
 • Agrovide
 • Palieņu pļavu atjaunošana

 

Informatīvie stendi

 • Burgas pļavas (1 stends)
 • Burtnieku ezera pļavas (2 stendi Vīsraga takā)
 • Dvietes paliene (4 stendi)
 • Kalnciema pļavas (1 +1)
 • Lielupes palienes pļavas (1 + 1 + 1)
 • Raķupes ieleja (1 + 1)
 • Rūjas paliene (1 + 1)
 • Sedas purvs (1 stends)
 • Sitas un Pededzes paliene & Mugurves pļavas (3 stendi)
 • Vidusburtnieks (1+1)
 • Svētes paliene (1 + 1 + 1)
 • Durbes ezera pļavas (1 stends)
 • Pededzes lejtece (1 + 1)
 • Užavas augštece (1 + 1)

 

Dabas aizsardzības plānu kopsavilkumi

(iekavās aiz teritorijas nosaukuma minēts LR Vides ministrijas rīkojuma numurs un datums, kad Dabas aizsardzības plāns apstiprināts. Sakārtoti apstiprināšanas secībā.)

 • Užavas augštece Nr. 2 (04.01.2006.)
 • Vidusburtnieks Nr. 30 (26.01.2006.)
 • Mugurves pļavas Nr. 48 (03.02.2006.)
 • Kalnciema pļavas Nr. 87 (01.03.2006.)
 • Sitas un Pededzes paliene Nr. 104 (10.03.2006.)
 • Dvietes paliene Nr. 118 (21.03.2006.)
 • Burtnieku ezera pļavas Nr. 138 (31.03.2006.)
 • Sedas purvs Nr. 26 (18.01.2007.)
 • Lielupes palienes pļavas Nr. 51 (30.01.2007.)
 • Burgas pļavas Nr. 91 (20.02.2007.)
 • Rūjas paliene Nr. 91 (20.02.2007.)
 • Svētes paliene Nr. 279 (26.04.2007.)
 • Raķupes ieleja Nr. 362  (06.06.2007.)
 • Pededzes lejtece Nr. 605 (02.10.2007.)
 • Durbes ezera pļavas (Dabas aizsardzības plāns vēl nav apstiprināts)

 

Plakāti

 •  Akcija “Meklējam griezi”

 

Grāmata

Rokasgrāmata par biotopu apsaimniekošanu