Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs

Par programmu

Uzskaišu galvenie uzdevumi ir reģistrēt naktsputnu skaita pārmaiņas ilgākā laika posmā un iegūt ziņas par lauksaimniecības zemes izmantošanas ietekmi uz naktsputnu populācijām Latvijā.

Lejupielādējami dokumenti

Naktsputnu (lauksaimniecības zemēs) uzskaišu metodika (.pdf)

Naktsputnu balsu pazīšanas pašnovērtējuma anketa (.doc)

Uzskaites anketa (.doc)

Uzskaišu metodika (.doc)


Programmas koordinators: Oskars Keišs, e-pasts: grieze@lanet.lv

Atbalsta: Dabas aizsardzības pārvalde