Naktsputnu uzskaites lauksaimniecības zemēs

Par programmu

Uzskaišu galvenie uzdevumi ir reģistrēt naktsputnu skaita izmaiņas ilgākā laika posmā un iegūt ziņas par lauksaimniecības zemes izmantošanas ietekmi uz naktsputnu populācijām Latvijā.

Lejupielādējami dokumenti

Naktsputnu balsu pazīšanas pašnovērtējuma anketa

Uzskaites anketa

Uzskaišu metodika


Programmas koordinators: Oskars Keišs, e-pasts: grieze@lanet.lv

Atbalsta: Dabas aizsardzības pārvalde