Melnais stārķis

Par programmu

Melnais stārķis (gandrs) ir viena no ievērojamākajām un joprojām arī viena no vissliktāk zināmajām Eiropas lielajām putnu sugām, kaut gan kopš 1993. gadā tieši Latvijā uzsāktās šīs sugas starptautiskās izpētes programmas sākšanas par tā dzīvesveidu ir uzzināts ļoti daudz jauna.

Latvijā ligzdo 500-700 melno stārķu pāru, bet to skaits kopš 20. gs. 90. gadu sākuma ir samazinājies apmēram par trešo daļu. Stārķu skaita lejupslīdē būtiska loma bijusi mežsaimnieciskajai darbībai un tās izraisītajam traucējumam, taču pēdējo gadu pētījumi liecina par ķīmiskā piesārņojuma negatīvo ietekmi.

Programmas ietvaros katru gadu tiek apsekotas melno stārķu ligzdas, lai novērtētu ligzdošanas sekmes un tās ietekmējošos faktorus.

Programmas jaunumi lasāmi interneta lapā http://www.goris.lv/

Aicinām ziņot

LOB lūdz ziņot par jebkuru melnā stārķa novērošanas gadījumu. Īpaši vērtīgi ir ziņojumi par atrastām ligzdām.

Programmas koordinators: Dr. Māris Strazds, e-pasts: mstrazds@latnet.lv

Programmu finansē: privāti zietodāji, Rietumu Bankas labdarības fonds (2019. gadā)