“Putni dabā” izdošana 2019. gadā

PROJEKTA NOSAUKUMS:
LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2019. gadā

PROJEKTA NORISES LAIKS:
02.01.2019.‒31.12.2019.
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Latvijas vides aizsardzības fonds
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Elīna Kokareviča, e-pasts: elina@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Izglītot sabiedrību par putniem un to izpēti, aizsardzību, vēsturi, atspoguļojot gan problēmas un to risinājumus, gan izklaidējošākus materiālus ar vienīgā žurnāla par putniem latviešu valodā palīdzību – Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātnisko žurnālu „Putni dabā”.