Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešana

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas I kārta

PROJEKTA NORISES LAIKS:
01.05.2018.–31.10.2019.
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Latvijas vides aizsardzības fonds
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Andris Dekants, e-pasts: andris.dekants@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Uzsākt mežirbes sugas aizsardzības plāna īstenošanu, t.sk., liekot pamatu turpmāk nepieciešamajiem (sugas aizsardzības plānā paredzētajiem) pētījumiem.

Projekta uzdevumi:

a) Novērtēt mežirbes un tās izplatības pārmaiņu saistības ar mežu izplatības pārmaiņām no 2000. – 2004.gada līdz 2013. – 2017.gadam. Rezultātus iesniegt publicēšanai citējamā zinātniskā žurnālā.
b) Sagatavot un iesniegt vismaz 15 mikroliegumu pieteikumus, vienlaikus paredzot pasākumus mežirbes dzīvotnes aizsardzībai.
c) Sagatavot metodiku divu aizsardzības plānā paredzēto pētījumu veikšanai (Par sugas dzīvotnes faktisko zudumu mežsaimniecisko darbu rezultātā, Par meža cūku ietekmi uz putniem, kas ligzdo uz zemes un šīs ietekmes pārmaiņām).
d) Caur semināriem izglītot meža īpašniekus un putnu ekspertus par mežirbi un tādu mikroliegumu veidošanu, kas nāktu par labu mežirbei.
e) Organizēt akciju “Mežirbe – 2019.gada putns”, kuras ietvaros veicināt pilsoņu zinātni.
f) Iesniegt publikāciju specializētā izdevumā par mežirbi