Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE13 NAT/LV/001078)

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2017.–2021. gads
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība,
SIA “Tīravoti”, Ruckas mākslas rezidenču centrs
FINANSĒTĀJS:
Eiropas Savienības LIFE+ programma un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Jānis Ķuze, e-pasts: janis.kuze@ldf.lv;
ATBILDĪGAIS PAR LOB AKTIVITĀTĒM:
Andris Dekants, e-pasts: andris.dekants@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Atrast 500 apdzīvotas mazā ērgļa ligzdas, kurām varētu nodrošināt pienācīgu aizsardzību (mikroliegumu), rīkot izglītojošus seminārus mežsaimniekiem un lauksaimniekiem par mazā ērgļa aizsardzīb (vismaz 20), nodrošināt atjaunojamo vietu sugas klātbūtnes monitoringu Kujas dabas parkā un Grīvu salā.