Lubāna mitrāja ligzdojošo putnu atlants

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2018. g. jūnijs–2019. g. oktobris
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Dabas aizsardzības pārvalde
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Andris Dekants, e-pasts: andris.dekants@lob.lv

Foto: Dagnis Vasiļevskis

PROJEKTA MĒRĶIS:
Noskaidrot Lubāna mitrājā ligzdojošo putnu izplatību un aprēķināt ligzdojošo putnu populāciju lielumus