Iepazīsti Babītes novada dabu!

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Iepazīsti Babītes novada dabu! II

PROJEKTA NORISES LAIKS:
01.06.2019.‒31.10.2019.
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas vietējā grupa
FINANSĒTĀJS:
Babītes novada pašvaldība
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Elīna Kokareviča, e-pasts: elina@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Izglītot Babītes novada iedzīvotājus par dabas vērtībām apkārtnē, ieinteresēt un radīt izpratni par norisēm dabā, motivēt uz aktīvu līdzdalību un videi draudzīgu rīcību savā apkaimē, radīt izpratni par kvalitatīvu un videi draudzīgu atpūtu dabā kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.