Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants

Projekta norises laiks:

2018. g. jūnijs–2019. g. oktobris

Izpildītājs:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Projekta vadītājs:

Andris Dekants, e-pasts: andris.dekants@lob.lv

Foto: Dagnis Vasiļevskis

Projekta mērķis:

Noskaidrot Lubāna mitrājā ligzdojošo putnu izplatību un aprēķināt ligzdojošo putnu populāciju lielumus