Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai

Projekta norises laiks:

01.03.2019.‒31.10.2019.

Izpildītājs:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs:

Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros

Projekta vadītājs:

Viesturs Ķerus, e-pasts: viesturs@lob.lv

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitāti sabiedrības līdzdalības veicināšanai dabas aizsardzības jomā, tādējādi dodot ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā Latvijā.