Mājas strazdam, svīrei

Strazdu būrus var izlikt tuvu citu citam. Tos jāizvieto vismaz 4-5 augstumā, pie koka, kārts vai ēkas sienas. Būrus ieteicams gatavot atveramus, ar noņemamu jumtiņu. Jumta apakšpusē pienaglojami divi dēlīši, kas, jumtiņu uzliekot, tiek iespiesti starp būra sienām. Strazdu būros var ligzdot arī svīre, mājas un lauku zvirbuļi un erickiņš.

Nav ieteicams zem skrejas vai citur pie būra piestiprināt laktiņu. Vārnveidīgie putni to var izmantot, lai izvilktu pa skreju strazdu mazuļus.

Mājas strazdu būrīša izgatavošana (rasējums, ieteikumi izgatavošanai), pdf

Mājas strazda būrīša izgatavošanas instrukcija sadarbībā ar Simbaro.lv

Mājas strazds

Ligzdo lauku ainavā ar viensētām, alejās, pilsētās u.c. apdzīvotās vietās, arī vecos, skrajos platlapju mežos un augsto purvu salās. Ligzdu būvē no sausas zāles, sīkiem zariņiem, saknītēm, spalvām un vilnas. Dējumā 3–9 zilganzaļas olas, kuras sāk dēt aprīļa beigās. Mazuļi izlido jūnijā.

Svīre

Ligzdo galvenokārt apdzīvotās vietās, reizēm arī pie meža klajumiem. Mēdz apmesties strazdu būrīšos pēc tam, kad izvesti mājas strazdu mazuļi. Ligzdu gatavo no zāles, lapām un spalvām, ko savāc gaisā. Dējumā parasti divas, retāk – viena vai trīs olas. Olas dēj jūnijā, to krāsa ir balta. Mazuļi pamet ligzdu jūlija beigās–augustā.