Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) DAP zemēs

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Mākslīgo ligzdošanas vietu izvietošana ūpim (Bubo bubo) DAP zemēs

PROJEKTA NORISES LAIKS:
01.10.2020.-30.11.2021.
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Latvijas vides aizsardzības fonds, ziedotāji
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija, Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošās zemes
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Agnis Bušs, e-pasts: agnis@putnidaba.lv

Ūpju mazuļi. Foto: Pēteris Daknis

Ūpja mazuļi. Foto: Pēteris Daknis

PROJEKTA MĒRĶIS:
Uzsākt īstenot aizsardzības plāna Sugu grupai “Pūces” pasākumus, izvietojot mākslīgās ligzdošanas vietas ūpim, kurās būtu iespēja nodrošināt vidēji vairāk par diviem izvestiem mazuļiem sekmīgā ligzdā.

Projekta ietvaros plānots uzsākt sugas aizsardzības plāna sugu grupai “Pūces” īstenošanu ar mākslīgo ligzdošanas vietu ūpim Bubo bubo izveidi, izvietošanu, kontroli un apkopi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajās zemēs. Plānots nodrošināt vajadzīgā aprīkojuma sagādi izmantošanai gan projekta ietvaros, gan vismaz 5 gadus pēc projekta beigām, izvietot vismaz 65 jaunas mākslīgās ligzdošanas vietas ūpim un veikt kontroli un apkopi vismaz 10 jau izvietotajām mākslīgajām ligzdošanas vietām.

PROJEKTA ATBALSTĪTĀJI:

PROJEKTA JAUNUMI: