Mežs ir mājas: dobumainie koki

PROJEKTA NOSAUKUMS:
Mežs ir mājas: dobumainie koki

PROJEKTA NORISES LAIKS:
2019. gada septembris-decembris
IZPILDĪTĀJS:
Latvijas Ornitoloģijas biedrība
FINANSĒTĀJS:
Latvijas vides aizsardzības fonds
PROJEKTA NORISES VIETA:
Latvija
PROJEKTA VADĪTĀJS:
Madara Buša, e-pasts madara@lob.lv

PROJEKTA MĒRĶIS:
Iepazīstināt jauniešus ar konkrētu dabas vērtību – dobumainajiem kokiem, kas ir vecu un vērtīgu mežu pazīme, kā arī mājas daudziem dzīvniekiem.

Projekta rezultāti:
Projekta ietvaros tika sagatavota izglītojoša un interaktīva nodarbība 40 min. garumā, ar kuru tika iepazīstināti vairāk nekā 650 skolēnu vairāk nekā 20 skolu apmeklējuma reizēs. Lekcijas tēma tika izvēlēta ļoti konkrēta – “Mežs ir mājas: dobumainie koki”, turpinot kampaņu #MežsIrMājas. Vēstījuma konkretizēšana jauniešu auditorijai ir ļoti būtiska, lai jaunieši to tiešām atcerētos un nebūtu par daudz informācijas.

Nodarbības plāns un apraksts:
Nodarbības garums: 40 minūtes (ar iespēju to pagarināt līdz 60-80 minūtēm)Apskatāmās tēmas: ievads par mežā sastopamajiem kokiem, dobumainu koku veidošanās, dobumu izmantotāji, ekosistēmu pakalpojumi jeb ko dobumi dod cilvēkiem, diskusija
Tēmas pasniegšanas princips: iesildīšanās jautājums auditorijai -> auditorijas atbilde -> tēmas teorijas iztirzājums (stāstījums, video materiāls, ilustratīvs materiāls) -> pārbaudes jautājumi -> diskusija auditorijā un saikne ar nākamo apskatāmo tēmu -> tēmas teorijas iztirzājums -> …
Pēc nodarbības: pieejami nodarbībā izmantotie un papildus video materiāli (kopā vairāk nekā 30 minūšu garumā), pieejams plakāts par tēmu, iespēja piedalīties konkursā un papildu materiāli.

PROJEKTA ATBALSTĪTĀJI: