LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2019. gadā

Projekta norises laiks:

02.01.2019.‒31.12.2019.

Izpildītājs:

Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Projekta vadītājs:

Elīna Kokareviča, e-pasts: elina@lob.lv

Projekta mērķis:

Izglītot sabiedrību par putniem un to izpēti, aizsardzību, vēsturi, atspoguļojot gan problēmas un to risinājumus, gan izklaidējošākus materiālus ar vienīgā žurnāla par putniem latviešu valodā palīdzību – Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) populārzinātnisko  žurnālu „Putni dabā”.