Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Skolotājiem
 

LOB Skolu programma “Putni un mēs”

 

Par programmu

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Skolu programmas “Putni un mēs” mērķis ir veicināt putnu un to dzīvesvietu saglabāšanu, pilnveidojot skolēnu zināšanas par putniem un to izpratni par norisēm dabā, kā arī sniegt atbalstu skolotājiem ar ornitoloģiju saistītos jautājumos. Programmā var piedalīties jebkura Latvijas vispārizglītojošā vai profesionālā skola, kā arī interešu izglītības centri.

Programma “Putni un mēs” piedāvā metodisko materiālu, kas sniedz informāciju un aptver virkni nodarbību par putniem – ierosinājumus pētījumiem, praktiskiem darbiem un spēlēm, kas padziļinās skolēnu zināšanas par putniem un dabu. Programmas aktivitātes, atbilstoši norisēm dabā, sadalītas četros ciklos – “Rudens”, “Ziema”, “Pavasaris” un “Vasara”, un tās paredzētas dažāda vecuma skolēniem. Metodiskajā materiālā apkopots daudz ideju un noderīgas informācijas, kas palīdzēs gan stundu darbā, gan vadot ārpusklases pulciņu.

 

2011./2012. mācību gada laikā programmā "Putni un mēs" piedalījās 5 Latvijas skolas (ir atsūtīta atskaite vismaz par vienu aktivitāti):

Dundagas vidusskola, Dzimtmisas pamatskola, Sarkaņu pamatskola, Ugāles vidusskola, Žīguru pamatskola.

 

Ko iegūs skola un skolotājs, piedaloties programmā “Putni un mēs”?

• Programmas “Putni un mēs” metodisko materiālu, kas atvieglos skolotāja darbu, sniedzot informāciju par Latvijas putniem, norisēm dabā dažādos gadalaikos, kā arī piedāvājumu dažādām nodarbībām, pētījumiem un praktiskajiem darbiem, kurus īstenot kopā ar skolniekiem.

• Jaunas idejas un pieredze – programmas ietvaros tiek rīkoti semināri un putnu vērošanas ekskursija skolotājiem, kuru laikā tie varēs papildināt savas zināšanas par putniem un dabu. Apkoposim arī skolotāju pieredzi, integrējot programmas materiālu dažādos mācību priekšmetos un pasākumos, un dalīsimies šajā pieredzē.

• Materiālu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei – vairākus programmas piedāvātos pētījumus iespējams izmantot par pamatu skolnieku zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, tāpat LOB iespēju robežās konsultēs un atbalstīs darbu izstrādātājus un vadītājus.

• Iespēju dalību programmā noformēt kā ornitoloģijas pulciņu – metodiskais materiāls var tikt izmantots kā gatava programma pulciņa nodarbībām, kuras iespējams vadīt visa mācību gada garumā.

 

Ko iegūs skolēni?

• Uzzinās daudz jauna par putniem, un interesanti pavadīs laiku, darbojoties kopā ar vienaudžiem,

• Iegūs iespēju piedalīties konkursos un laimēt ar putniem saistītas balvas.

 

Programmas “Putni un mēs” metodiskā materiāla saturs

Programmas metodisko materiālu 2007. gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu izstrādāja Bērnu Vides Skola. 2007./2008. mācību gada laikā vairākās Latvijas skolās tika veikta metodiskā materiāla aprobācija, un šobrīd ir izstrādāts ar skolotāju ieteikumiem papildināts, pārskatīts materiāls.

 

Rudens ietver četras nodarbības:

• Putna uzbūve

• Latvijas putni

• Putnu vērošana

• Sienas avīze par putniem

 

Ziema ietver piecas nodarbības

• Putnu ziemošana, parastākās ziemojošo putnu sugas Latvijā

• Putnu barošana ziemā, receptes, barotavas, putni pie barotavām, barotavu putnu vērošana

• Darba lapas u.c.

 

Pavasaris

• Gājputnu atlidošana, gājputnu atgriešanās reģistrācija, pazīstamākās gājputnu sugas, migrācijas spēles

• Putnu būrīši, to izgatavošana, putnu būrīšu iemītnieki

• 2009. gada putns

• Darba lapas u.c.

 

Vasara

• Dabai draudzīgs dārzs un ieteikumi tā izveidei

• Baltie stārķi, balto stārķu uzskaite

• Lauku sētā lizdojošie putni, šo putnu uzskaite

• Darba lapas u.c.

 

 

Kā iesaistīties programmā?

Programmā “Putni un mēs” var piedalīties jebkura Latvijas skola. Lai iesaistītos programmā un saņemtu programmas metodisko materiālu, sazinieties ar LOB.

 

Papildu informāciju iespējams saņemt LOB, e-pasts: putni@lob.lv