Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Gaujas nacionālais parks, 15. aprīlis

Tētis un mamma palīdz izkrāsot putnu ģimeni. Foto: Meldra Langenfelde

 

Ekskursijas vadītāja Andra Andrušaite stāsta par melnajām dzilnām un to paradumiem. Foto: Meldra Langenfelde

 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, 15. aprīlis

Pasākuma vadītāja Irisa Šmite ziņo, ka  laiks bija labs un arī 10 putnu draugu kompānija lieliska. Pavisam tika novērotas 30 putnu sugas. Interesantākais - divi baltmugurdzeņi ezera krastā, kas aktīvi bungoja un tika novēroti arī vizuāli, četras cekulpīles, 12 cekuldūkuri, deviņas lielās gauras, viens lauku piekūns augstu debesīs virs ezera. Visaktīvāk spiedza un ligzdas būvē mājas un pelēkie strazdi. Piekrastes pļavās netrūkst lauku zvirbuļu, zilzīlīšu, dadzīšu, dzelteno stērstu, sarkanrīklīšu, lielo zīlīšu un žubīšu.

Viena no ekskursijas dalībniecēm, Inta no Limbažiem, ekskursijas atsauksmē raksta: "Putnu vērošanā piedalījos pirmo reizi. Sevišķi interesanti bija vērot putnus Lielezera ūdeņos un ezera pretējā krastā. Tur redzējām lielos ķīrus, kajakus, lielās gauras, meža pīles un cekulpīles, gulbjus, bet sevišķi iepatikās cekuldūkuri. Uzzināju, ka patreiz skanīgāko putnu dziesmu izpildītāja ir žubīte, un tās ir ļoti daudz. Arī baltmugurdzeņa dzirdamās kalšanas skaņas atšķiras pavasarī un vasarā. Izdevās redzēt lauku piekūnu lidojumā. Latvijas 2007. gada putnu - melno dzilnu šoreiz vēl neredzējām. Bija brīnišķīgi vērot un izzināt putnu pasauli kopā ar jaukiem un zinošiem cilvēkiem!"

 

Putnu vērotāji pastaigā ap Lielezeru. Foto: Irisa Šmite

 

Visi ekskursijas dalībnieki kopā. Foto: Irisa Šmite