Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Apodziņam

Būri izvietojami lielos mežu masīvos, pie lielu koku stumbriem tā, lai zari pēc iespējas mazāk aizsegtu būri.

Būrus vēlams izlikt ne tuvāk kā 0,5–1 km attālumā citu no cita, 5–7 m augstumā.

Tā kā apodziņa apdzīvotajiem dobumiem ir raksturīgas biezas sienas, tādas vēlams imitēt arī būrim. Kā redzams rasējumā, ir lietderīgi pagarināt būra skreju, priekšējo sieniņu veidojot no vismaz diviem dēļiem, tos stiprinot vienu virs otra tā, lai skrejas garums (horizontālais dziļums) būtu vismaz 5 cm.

 

Būra apodziņam izgatavošana (rasējums, apraksts), pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gaidis Grandāns

Apodziņš

Ļoti maza – apmēram strazda lieluma pūcīte. Ligzdo lielos meža masīvos, pārsvarā vecās audzēs. Olas dēj maija sākumā, mazuļi izšķiļas maija vidū. Mazuļi pamet ligzdu līdz jūlijam.