Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Kā konstatēt pūces ligzdojošo putnu atlantam
 

Pūces ir grūti konstatējama putnu grupa, to reģistrēšanai bieži vien jāveic speciālas ekskursijas, pie tam – diennakts tumšajā laikā. Pašreizējā pūču apsekotība ievērojami atpaliek no vēlamās, tādēļ atlikušajās divās ligzdojošo putnu atlanta sezonās pūcēm nepieciešams pievērst īpašu vērību. Lai to atvieglotu piedāvājam iepazīties ar sekojošiem metožu aprakstiem (sīkākas ziņas atrodamas arī LOB 1999.g. brošūrā „Pūču uzskaites”):

Retumu meklēšana – darbības shēma mājas apogu konstatēšanai

Pagaidām šajā atlantā ziņu par mājas apogu tikpat kā nav. Ja ir vēlēšanās un iespēja nodarboties ar šīs vai citu reto sugu konstatēšanu, Jums paveras plašs darbības lauks (spriežot pēc izplatības areāliem, pastāv varbūtība konstatēt arī plīvurpūci, mazo ausaino pūcīti, ziemeļpūci, svītraino pūci). Būtu nepieciešams naktīs apsekot attālus apvidus (īpaši izvēlētus – piemērots biotops, senākas ziņas par sastapšanu). Mājas apoga gadījumā būtu nepieciešams naktīs apsekot pēc kartēm un iepriekšējām ziņām īpaši piemērotus reģionus (konsultēties pie atlanta vadītājiem), vispiemērotākajās vietās (2–5 uz apdzīvotu vietu vai senāku atradni), atskaņojot balsu ierakstus. Darbojoties pēc iepriekš sastādīta plāna un mainoties autovadītājiem, naktī var apsekot ievērojamas platības, dienā veicot potenciālo vietu apskati un reģistrējot citus putnus.