Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Kā konstatēt pūces ligzdojošo putnu atlantam
 

Pūces ir grūti konstatējama putnu grupa, to reģistrēšanai bieži vien jāveic speciālas ekskursijas, pie tam – diennakts tumšajā laikā. Pašreizējā pūču apsekotība ievērojami atpaliek no vēlamās, tādēļ atlikušajās divās ligzdojošo putnu atlanta sezonās pūcēm nepieciešams pievērst īpašu vērību. Lai to atvieglotu piedāvājam iepazīties ar sekojošiem metožu aprakstiem (sīkākas ziņas atrodamas arī LOB 1999.g. brošūrā „Pūču uzskaites”):

Visvieglāk pūces saklausīt pustumsā (no vakara un rīta pusē)

Ja nav iespēju veikt pūču maršrutus naktīs (iemesli varbūt prozaiski – nāk miegs, vecāki neatļauj u.tml.), ņemiet vērā, ka pūces visaktīvākās ir pustumsā. Jau laicīgi esiet interesējošajā vietā un klausieties! Kad sāk krēslot, var atskaņot vai atdarināt saucienus un atkal paklausīties, laicīgi dodoties mājās. Arī no rīta pat gaismiņā rezultāti ir tikpat sekmīgi (to var izmantot, dodoties uz darbu).