Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Kā konstatēt pūces ligzdojošo putnu atlantam
 

Pūces ir grūti konstatējama putnu grupa, to reģistrēšanai bieži vien jāveic speciālas ekskursijas, pie tam – diennakts tumšajā laikā. Pašreizējā pūču apsekotība ievērojami atpaliek no vēlamās, tādēļ atlikušajās divās ligzdojošo putnu atlanta sezonās pūcēm nepieciešams pievērst īpašu vērību. Lai to atvieglotu piedāvājam iepazīties ar sekojošiem metožu aprakstiem (sīkākas ziņas atrodamas arī LOB 1999.g. brošūrā „Pūču uzskaites”):

Apodziņu konstatēšana, atdarinot to saucienus dienas laikā

2003.g. pavasarī Latvijā loti sekmīgi pārbaudīta biologa V. Liepas ierosināta metode – apodziņš, kā jau suga, kas aktīva arī gaišajā laikā, aktīvi atsaucas uz savas balss atdarinājumu vai atskaņojumu dienas laikā. Darbības shēma: piemērotā biotopā ilgāku laiku tiek atdarināti vai atskaņoti teritoriālie saucieni (svilpja balsij līdzīgie) dabiskajā biežumā, vēlams panākot vismaz zīlīšu u.c. zvirbuļveidīgo putnu satraukumu. Ja apodziņš šajā vietā vispār dzīvo, tas bieži ierodas apkārtnē (var būt arī bez saucieniem, taču par tā klātbūtni var norādīt arī citu putnu satraukums). Spriežot pēc rezultātiem, apodziņš nemaz tik rets nav…