Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Kā konstatēt pūces ligzdojošo putnu atlantam
 

Pūces ir grūti konstatējama putnu grupa, to reģistrēšanai bieži vien jāveic speciālas ekskursijas, pie tam – diennakts tumšajā laikā. Pašreizējā pūču apsekotība ievērojami atpaliek no vēlamās, tādēļ atlikušajās divās ligzdojošo putnu atlanta sezonās pūcēm nepieciešams pievērst īpašu vērību. Lai to atvieglotu piedāvājam iepazīties ar sekojošiem metožu aprakstiem (sīkākas ziņas atrodamas arī LOB 1999.g. brošūrā „Pūču uzskaites”):

Pūces var konstatēt arī dienas laikā!

Ne vienmēr ir iespējams veikt speciālas ekskursijas nakts laikā. Tomēr vismaz meža pūces klātbūtni bieži var konstatēt arī dienas laikā un jebkurā gadalaikā. Lai kur Jūs esat nonākuši (īpaši kapsētās, parkos, vecu koku stādījumos alejās vai viensētu tuvumā), pievērsiet uzmanību veciem un dobumainiem kokiem (parasti liepas, ozoli). Zem dobumiem bieži vien atrodamas atrijas un spalvas. Spalvas bieži ieķērušās arī dobumu skrejās. Paskrāpējiet pie šādu koku stumbriem! Iekšā esoša pūce parasti vismaz apskatās uz šādiem trokšņiem. Pat ja neizdodas ieraudzīt putnu, atrijas liecina par putna klātbūtni biotopā. Arī mežā esošos dobumainos kokus ir vērts rūpīgi apskatīt – dažkārt tā izdodas konstatēt arī bikšainos apogus. Meža pūces bieži izdodas iztraucēt pamestu viensētu māju iekšienē. Par to klātbūtni liecina arī atrijas un spalvas zem iemīļotajām sēdvietām (nokareni vadi, siju gali). Mežā, izdzirdot putnu (sīļi, zīlītes, žubītes u.c.) bariņa uztraukuma balsi,der pārliecināties par uztraukuma cēloni – visbiežāk tas ir pūce vai kāds cits plēsīgs putns.

Pūces ir ļoti aktīvas pustumsā, no rīta un vakaros to balsis bieži var izdzirdēt pat stundu pirms saulrieta / pēc saullēkta. Savukārt apodziņu izdzirdēt dienas laikā ir pat vieglāk kā naktī.