Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Latvijas mitrāji un Ramsāres konvencija
 

Brošūra "Latvijas mitrāji un Ramsāres konvencija" izdota 1998. gadā, tās autors ir Otars Opermanis.

Brošūra iepazīstina ar mitrāju aizsardzību starptautiskā mērogā (Ramsāres un Bonnas konvencijas) un Latvijā, kā arī apskata nozīmīgākos Latvijas mitrājus - Engures ezers, Kaņiera ezers, Teiču un Pelečāres purvs, Papes ezers un Nidas purvs, Liepājas ezers, Sātiņu zivju dīķi, Rīgas jūras līča rietumu piekraste, Babītes ezers, piekraste starp Ainažiem un Svētupes grīvu, Sokas, Oļļas un Nigulas purvu masīvs, Sedas tīrelis, Lubānas zemiene.

Publikācija pieejama LOB bibliotēkā.