Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem
 


Projekta norises laiks: 2017. gada maijs–2018. marts

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta koordinators: Pēteris Daknis, e-pasts: peteris.daknis@gmail.com


Projekta īstermiņa mērķis: sagatavot vismaz 60 jauniešus (13-25 gadu vecumā) kā nākotnes viedokļu līderus putnu izpētes, aizsardzības un sabiedrības izglītošanas jomā, izmantojot dažāda līmeņa pasākumus: nometni, praktiskas darbības (praksi), problēmorientētus apmācību seminārus, konkursu un potenciālo interesentu auditorijas/grupu informēšanas un iesaistīšanas aktivitātes.

Ilgtermiņa mērķi: Veicināt jauniešu interesi par Latvijas putniem un dabu vispār, pilnveidojot viņu zināšanas par putnu pētniecības metodēm un vides aizsardzību, veidojot izpratni par videi draudzīgu rīcību, paplašinot pasaules redzējumu, rosinot kritisko domāšanu un attīstot jauniešu sadarbības prasmes komandā, kā arī sadarbību dažāda vecuma putnu izpētes entuziastu un profesionāļu, kā arī citu nozaru starpā.

Projekta ietvaros jaunieši (13-25 gadu vecumā) piedalīsies LOB nomentē, LOB praksēs, apmācību semināros un pēc tam dosies uz skolām dalīties savā pieredzē ar citiem jauniešiem, pastāstot par putniem lekcijas vai nodarbības veidā. Viesošanās laikā skolās tiks izsludināts arī konkurss. 2018. gada sākumā paredzēts projekta noslēguma pasākums, kurā dalībnieki un konkursa uzvarētāji dalīsies savā iegūtajā pieredzē. Projekta laikā jauniešus iedvesmos Valters Frīdenbergs.

Aicinām jauniešus pieteikties uz projekta pasākumiem:

LOB nometne no 2017. gada 26. jūnijam līdz 2. jūlijam Kārķos, Valkas nov.
Nometnē aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 13 līdz 17 gadiem, kurus interesē putni un viss ar tiem saistītais. Pieteikums elektroniski jānosūta līdz 2017. gada 5. jūnijam Elīzai Skutānei uz e-pasta adresi eliza.skutane@gmail.com. Pēc pieteikumu saņemšanas izvēlēsimies 24 kandidātus. Dalībnieka līdzmaksājums - 30 EUR. Vairāk informācijas šeit.

LOB prakses 2017. gada maijā-novembrī
Jebkuram ornitoloģijā ieinteresētam jaunietim vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir iespēja pieteikties atlasei sev interesējošā pozīcijā, turklāt atlases kritēriji nav skarbi. Pie katras prakses tēmas paplašinātā apraksta ir norādīts pieļaujamais praktikanta vecums, kā arī obligātās un vēlamās prasības. Lai pieteiktos, līdz norādītajam datumam jāaizpilda pieteikšanās veidlapa, kur tiks prasīts arī īss apraksts brīvā formā par sevi un izvēles iemesliem (motivācijas vēstule). Vairāk informācijas šeit.

Apmācību semināri par uzstāšanos publikas priekšā augustā un septembrī
Semināros piedalīsies gan LOB nometnes un LOB prakšu dalībnieki, gan citi interesenti. Pēc semināriem dalībniekiem savas iegūtās zināšanas un prasmes būs jānodemonstrē citiem jauniešiem, viesojoties savā vai citā skolā un novadot lekciju vai nodarbību. Lai pieteiktos semināriem, rakstiet Pēterim Daknim uz e-pastu peteris.daknis@gmail.com.