Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Prioritārās darbības melnā stārķa aizsardzībai Latvijā


Projekta norises laiks: 2013. gada 1. maijs–30. decembris

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētāji: Latvijas vides aizsardzības, Maksa Planka ornitoloģijas institūts

Informatīvais atbalstītājs: LNT ziņu dienests

Projekta vadītājs: Māris Strazds, e-pasts: mstrazds@latnet.lv


Projekta mērķis

Īstenot melnā stārķa sugas aizsardzības plānā fiksētos prioritāros sugas aizsardzības pasākumus, kuri līdz šim nav veikti vispār vai īstenoti nepietiekami – pārbaudīt potenciālas ligzdas, atrastajām un neaizsargātajām ligzdām sagatavot nepieciešamo dokumentāciju mikroliegumu izveidei un uzsākt migrācijas ceļu noskaidrošanu.

 

Darba uzdevumi

Pārbaudīt vismaz 84 par melnā stārķa ligzdām uzdotās ligzdas

Pārbaudīt vismaz 100 esošu ligzdu apdzīvotību un ligzdošanas sekmes

Sagatavot mikroliegumu pieteikumus vismaz 27 neaizsargātām melnā stārķa ligzdām

Ar GPS raidītājiem aprīkot sešas jaunas stārķu mātītes, ligzdās, kur to pieļaus putnu kondīcija un piekļūšanas apstākļi

Nodrošināt iespēju internetā sekot ar raidītājiem aprīkoto stārķu migrācijas trasēm

 

Saites

Akcijas „Melnais stārķis. Dzīvības lidojums” Facebook lapa

Melno stārķu migrācijas ceļi - Movebank.org