Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Materiāli par putniem valsts nozīmes vides izglītības centriem
 

Materiāli par putniem valsts nozīmes izglītības centriem


Projekta norises laiks: 2014.–2015. gads

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds

Sadarbības partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta koordinatore: Daiga Brakmane, e-pasts: daiga@lob.lv


Projekta mērķis: Sagatavot materiālus un nodarbības par putniem, kurus var izmantot pēc vajadzības gan vides izglītības centros, gan skolās, gan ikviens interesents.  

Projekta ietvaros laika posmā no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada decembrim Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projektā “Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes vides izglītības centriem” sagatavoja 18 dažādus mācību procesā izmantojamus materiālus par putniem.

Putni ir nozīmīga ekosistēmas daļa, turklāt tieši putnus cilvēki ievēro visvairāk un jūt pret tiem vislielākās simpātijas ejot dabā. Turklāt putni ir vieni no redzamākajiem vides kvalitātes indikatoriem dabā, piemēram, lauksaimniecības ainavā. Tādēļ tēma “putni” ir īpaši aktuāla un sevišķi atbilstoša vides izglītības īstenošanai un vides ziņas nešanai.

Putnu pasaule ir tik interesanta un dažāda, un par šo tēmu saistošā veidā projekta ietvaros izstrādāti 18 dažādi materiāli, kas rosinās centru apmeklētājiem izpratni ne tikai putniem, bet arī dabas un vides aizsardzības problēmām kopumā un veidos cilvēku priekšstatu par dabas likumsakarībām.

Projekta laikā izstrādātie materiālus par putniem turpmāk būs iespējams izmantot vides izglītībā gan grupās, gan individuāli. Pirmkārt, šie materiāli fiziskā veidā atradīsies piecos Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centros, kas izvietoti visa Latvijā. Tā kā materiāli būs pieejami elektroniski katram interesentam, tad tos varēs izmantot arī skolotāji bioloģijas stundās un ārpusstundu nodarbībās.

 

Projekta ietvaros izstrādātie materiāli

Lielformāta materiāli:

 • Par evolūciju un putnu izcelšanos;

 • Par barošanās tīklu pļavā;

 • Par putnu ligzdām un to vietām;

 • Par pūcēm un to dzīvi.

   

  Izglītojošas spēles:

 • Kāpuru meklēšanas spēle;

 • Zilzīlītes dzīve;

 • Putnu noteikšanas domino.

   

  Nodarbības par dažādām tēmām:

 • Pūču barība;

 • Putnu vērošana;

 • Ūdens putni un to pielāgojumi;

 • Sauszemes putni un to pielāgojumi;

 • Putnu pielāgojumi: dažādi knābji;

 • Viktorīna par putniem.

   

  Audio materiāli par dažādām tēmām:

 • Putnu balsu apgūšana: biežāk sastopamās sugas;

 • Putnu balsu apgūšana: nakts palieņu pļavā;

 • Putnu vērošana jeb kā uzvesties dabā;

 • Putni nelaimē – kad palīdzēt un kad ne;

 • Putnu aizsardzība.

   

   

  Materiālus izstrādāja Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbastu sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

       

 •