Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene   


Projekta norises laiks: 2010. gada oktobris-2014. gada septembris

Izpildītājs: Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Ark Nature, Ilūkstes novada domi, Elm Media un Vides Risinājumu institūtu

Finansētāji: Eiropas Komisijas LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Kontaktpersona LOB: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv


Projekta mērķis

Atjaunot griezes ligzdošanas biotopus dabas parkā "Dvietes paliene", uzlabojot šīs sugas aizsardzības stāvokli un sekmējot Putnu direktīvas prasību ieviešanu.

 

Apraksts

Projekta ietvaros LOB veic griežu uzskaites. Projekta mājas lapa: www.dvietespaliene.lv