Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Ziņojums par Putnu direktīvas īstenošanu Latvijā


Projekta norises laiks: 2013. gada 7. maijs–30. novembris

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta vadītājs: Viesturs Ķerus, tālr.: 67221580, e-pasts: viesturs@lob.lv


Apraksts

Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevuma LOB apkopos datus un veiks to analīzi, lai novērtētu Latvijā regulāri sastopamo putnu populāciju lielumus un to pārmaiņas, kā arī novērtētu populācijas apdraudošos faktorus. Šī informācija tiks iekļauta ziņojumā Eiropas Komisijai par Putnu direktīvas īstenošanu Latvijā.