Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

 Putnu vērošanas dienas 2007


Projekta norises laiks: 15.08.07.–31.10.07.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Partneri: Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, Teiču dabas rezervāts

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv


Projekta mērķis ir, popularizējot putnu vērošanu kā demokrātisku, aizraujošu un videi draudzīgu brīvā laika pavadīšanu dabā, veidot sabiedrības izpratni par Latvijas putnu daudzveidību un sniegt ieguldījumu sabiedrības vides apziņas attīstīšanā par putnu un to dzīvesvietu saglabāšanas nepieciešamību.

 

Projekta uzdevumi:

1. Organizēt starptautiskās putnu vērošanas dienas šī gada 6.–7.oktobrī – 17 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas un komandu sacensības “Skriesim pakaļ putniem!”;

 

2. 5000 eks. tirāžā izdot bukletu “Kā vērot putnus”, kurā tiks iekļauti ieteikumi putnu vērotājiem iesācējiem un putnu vērošanas ētika.

 

Sagaidāmie rezultāti:

1. Putnu vērošanas dienu pasākumos piedalījušies vismaz 400 dalībnieki visā Latvijā, par putnu novērojumiem, zvanot uz LOB, ziņojuši vismaz 600 cilvēki.

2. Komandu sacensībās “Skriesim pakaļ putniem!” piedalījušies vismaz 40 dalībnieki.

3. 5000 eks. tirāžā izdots buklets “Kā vērot putnus”, kas nonācis pie putnu vērošanas dienu dalībniekiem un pieejams dabas teritoriju apmeklētāju centros un LOB birojā.

4. Plašsaziņas līdzekļos par putnu vērošanas dienām bijuši vismaz 30 raksti/reportāžas.