Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

 Putnu dienas Latvijā 2006


Projekta norises laiks: 01.03.06.–31.10.06.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Partneri: Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks, Slīteres nacionālais parks, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, Teiču dabas rezervāts, Latvijas Dabas muzejs un Dabas aizsardzības pārvalde

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Latvija

Projekta vadītāja: Ilze Štrausa, tālr.: 7221580, e-pasts: ilze@lob.lv


Projekta mērķis ir veidot sabiedrības izpratni par Latvijas putnu daudzveidību un sniegt ieguldījumu sabiedrības vides apziņas attīstīšanā par putnu un to dzīvesvietu saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta uzdevumi:

1. organizēt Putnu dienas 2006. gada 3.–17. aprīlī (20 pasākumus – putnu vērošana, būrīšu gatavošana, konkursi, izstādes, muzejpedagoģiskās programmas),

2. organizēt starptautiskās putnu vērošanas dienas (European Birdwatch 2006) 7.–8.oktobrī (19 putnu vērošanas pasākumus),

3. ar Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu (fotoattēlu iegādei) publicēt brošūru “Putnu būrīši”.

Sagaidāmie rezultāti:

1. Putnu dienu pasākumos piedalījušies vismaz 1000 dalībnieki visā Latvijā, starptautiskajās putnu vērošanas dienās par putnu novērojumiem ziņojuši vismaz 600 cilvēki.

2. Visā Latvijas teritorijā interesentiem pieejama informācija par mazo dobumperētāju putnu būrīšu izgatavošanu.