Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana


Projekta norises laiks: 01.03.2012.-31.12.2012.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta vadītājs: Agnis Bušs, tālr.: 67221580, e-pasts: agnis@putnidaba.lv

Žurnāla zinātniskā pielikuma redaktors: Oskars Keišs


Projekta mērķis ir nodrošināt LOB izdevuma "Putni dabā" izdošanu 2012. gadā. Žurnāls bez pārtraukuma iznāk kopš 1987. gada, šobrīd izveidots par populārzinātnisku, visiem saprotamu, krāsainu izdevumu, kura galvenais mērķis - izglītot sabiedrību ne tikai par putniem un to ekoloģiju, bet arī - dabas aizsardzības problēmām kopumā.

 

Apraksts

Žurnāla pamattēmas ir putnu izpēte un aizsardzība Latvijā, putnu ekoloģija, faunistikas jaunumi, ornitoloģijas vēsture Latvijā, putnu aizsardzības aktualitātes pasaulē. Žurnāls atspoguļo LOB realizēto putnu izpētes un aizsardzības projektu norisi un rezultātus. Saturs tiek veidots, lai žurnāls saturētu gan zinātniskus, gan populārus materiālus par putniem, un tādējādi būtu pieejams plašam lasītāju lokam.

Periodiskums: Žurnāla pamattēmas ir putnu izpēte un aizsardzība Latvijā, putnu ekoloģija, faunistikas jaunumi, ornitoloģijas vēsture Latvijā, putnu aizsardzības aktualitātes pasaulē. Žurnāls atspoguļo LOB realizēto putnu izpētes un aizsardzības projektu norisi un rezultātus. Saturs tiek veidots, lai žurnāls saturētu gan zinātniskus, gan populārus materiālus par putniem, un tādējādi būtu pieejams plašam lasītāju lokam. Periodiskums: gadā iznāk četri žurnāla numuri, taču 2012. gadā paredzēts izdot divus dubultnumurus.

 

Mājas lapa: http://putnidaba.lv

 

Mērķauditorija

Žurnāls "Putni dabā" ir LOB izdevums, tāpēc galvenā mērķauditorija ir LOB biedri. LOB biedru vidū ir ne tikai ornitologi, bet arī skolotāji, meža nozares darbinieki, vides izglītības speciālisti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju darbinieki, žurnālisti, uzņēmēji u.c., kuru profesionālā un sabiedriskā darbība saistīta ar plašākām sabiedrības masām.

 

Izplatīšanas mehānisms

Visiem LOB biedriem žurnāls bez maksas tiek izsūtīts pa pastu.

Iespēju robežās žurnāls tiks izplatīts arī visās Latvijas publiskajās bibliotēkās (vairāk nekā 800).

Mazumtirdzniecībā žurnāls pieejams SIA "Motacilla" un grāmatu veikalos. Izplatīšana grāmatnīcām notiek ar grāmatu un kancelejas bāzes SIA "L. Grāmata" palīdzību.