Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana


Projekta norises laiks: 01.01.2008. - 31.12.2008.

Izpildītājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta norises vieta: Rīga, Latvija

Projekta vadītājs: Agnis Bušs, tālr.: 67221580, e-pasts: agnis.buss@gmail.com

Žurnāla zinātniskā pielikuma redaktors: Indriķis Krams


Projekta mērķis ir nodrošināt LOB izdevuma “Putni dabā” izdošanu 2008. gadā. Žurnāls bez pārtraukuma iznāk kopš 1987. gada, šobrīd izveidots par populārzinātnisku, visiem saprotamu, krāsainu izdevumu, kura galvenais mērķis - izglītot sabiedrību ne tikai par putniem un to ekoloģiju, bet arī - dabas aizsardzības problēmām kopumā.

 

Apraksts

Žurnāla pamattēmas ir putnu izpēte un aizsardzība Latvijā, putnu ekoloģija, faunistikas jaunumi, ornitoloģijas vēsture Latvijā, putnu aizsardzības aktualitātes pasaulē. Žurnāls atspoguļo LOB realizēto putnu izpētes un aizsardzības projektu norisi un rezultātus. Saturs tiek veidots, lai žurnāls saturētu gan zinātniskus, gan populārus materiālus par putniem, un tādējādi būtu pieejams plašam lasītāju lokam.

 

Periodiskums: gadā iznāk četri žurnāla numuri, kā arī viens zinātniskais pielikums

 

Apjoms: 32 lpp.

 

Metiens: 1000 eksemplāri

 

Izdevums tiek iespiests uz FSC sertificētā Arctic Silk papīra

 

Mērķauditorija

Žurnāls „Putni dabā” ir LOB izdevums, tāpēc galvenā mērķauditorija ir LOB biedri. LOB biedru vidū ir ne tikai ornitologi, bet arī skolotāji, meža nozares darbinieki, vides izglītības speciālisti, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju darbinieki, žurnālisti, uzņēmēji u.c., kuru profesionālā un sabiedriskā darbība saistīta ar plašākām sabiedrības masām.

 

Izplatīšanas mehānisms

Visiem LOB biedriem žurnāls bez maksas tiek izsūtīts pa pastu.

Žurnāls tiek izplatīts Latvijas bibliotēkās, kā arī izsūtīts uz iestādēm Latvijā, kuru darbība saistīta ar dabas aizsardzību.

Mazumtirdzniecībā žurnāls pieejams LOB birojā, karšu veikalā „Jāņasēta” un grāmatu veikalos. Izplatīšana grāmatnīcām notiek ar grāmatu un kancelejas bāzes SIA „L. Grāmata” palīdzību.