Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2013. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Eiropas ligzdojošo putnu atlants

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Ziņojums par Putnu direktīvas īstenošanu Latvijā

Mikroliegumi Ķemeru nacionālā parka mežos ligzdojošajām pūcēm

Prioritārās darbības melnā stārķa aizsardzībai Latvijā

Ērgļi pāri robežām

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene

 

Biotopi un nozares

Potenciālo vēja elektrostaciju izvērtējums pēc to iespējamās ietekmes uz putniem un sikspārņiem

MARMONI

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana

LOB populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” izdošana 2013. gadā

CEMEX Putnu dienas

 

Aktuālie projekti

Projekti 2012. gadā

Projekti 2010. gadā

Projekti 2009. gadā

Projekti 2008. gadā

Projekti 2007. gadā

Projekti 2006. gadā