Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2012. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Mežu biotopu nozīme pūcēm un to barības objektiem

Ērgļi pāri robežām

Ziemeļu gulbju izpēte 2012. gadā

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 monitorings sadaļā "Putni"

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene

 

Biotopi un nozares

GORWIND

MARMONI

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Žurnāla "Putni dabā" izdošana

CEMEX Putnu dienas