Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2010. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa sadaļa „Putnu monitorings”

Zaļās vārnas Coracias garrulus aizsardzība un sabiedrības informēšana

DDT piesārņojuma ietekme uz melno stārķi

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 monitorings sadaļā "Putni"

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Žurnāla "Putni dabā" izdošana

CEMEX Putnu dienas

 

Projekti 2009. gadā

Projekti 2008. gadā

Projekti 2007. gadā

Projekti 2006. gadā