Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

LOB īstenotie projekti 2009. gadā 

 

Sugu izpēte un aizsardzība

Latvijas ligzdojošo putnu atlants

Medņu riestu telpiskā sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz riestu dzīvotņu analīzi

 

 

Teritoriju izpēte un aizsardzība

Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 monitorings sadaļā "Putni"

 

Sabiedrības iesaistīšana un izglītošana

Žurnāla "Putni dabā" izdošana

Putnu vērošanas torņa izbūve Ķemeru nacionālajā parkā

Putnu vērošanas torņa izbūve Dvietes palienes dabas parkā

 

Projekti 2008. gadā

Projekti 2007. gadā

Projekti 2006. gadā