Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Programmas
 
 

Dzīvais pavasaris 2008

“Dzīvā pavasara” (Spring Alive – angļu val.) 2008. gada sezona noslēdzās 22. jūnijā. Šogad programmā piedalījās skolēni no 30 Eiropas valstīm, kopā saņemti vairāk nekā 55 tūkstoši gājputnu (baltā stārķa, bezdelīgas, dzeguzes un svīres) novērojumu. Tas ir rekordliels ziņojumu skaits un par to jāpateicas arī Jūsu atsaucībai un aktīvai dalībai programmā!

Latvija novērojumu skaita ziņā ierindojusies 5. vietā Eiropā. Mūsu valstī šogad gājputnu atgriešanos vēroja 63 skolas, pārstāvot visus Latvijas rajonus.

Kopumā atsevišķi gājputni Eiropā atgriezušies ļoti agri – jau februārī, tomēr vidēji gājputnu atgriešanās noritējusi dažas dienas vēlāk nekā parasti. Visticamāk, pavasara vēstnešu atgriešanos aizkavēja aukstie laika apstākļi.

 

Rezultāti Eiropā

Visvairāk gājputnu novērojumu reģistrēts Itālijā – vairāk nekā 15 000 ziņojumu, kas reģistrēti īpašu gājputnu vērošanas pasākumu laikā, kurus rīkoja Itālijas Putnu aizsardzības biedrība. Itālijai novērojumu skaita ziņā seko Krievija, Polija, Īrija un Latvija.

 

Novērojumu skaits Eiropas valstīs

Valsts Dzeguzes novērojumu skaits Bezdelīgas novērojumu skaits Svīres novērojumu skaits Baltā stārķa novērojumu skaits Novērojumu skaits kopā
Itālija 3089 7238 4574 466 15 367
Krievija 2618 2579 2795 1648 9640
Polija 1123 1640 1165 5317 9245
Īrija 808 5075 2188 0 8071
Latvija 814 769 190 1111 2884
Baltkrievija 493 479 290 1023 2285
Igaunija 225 406 98 541 1270
Slovēnija 213 393 202 329 1137
Ukraina 305 338 152 332 1127
Bulgārija 48 46 20 901 1015

   

Šogad pirmie gājputni redzēti ļoti agri. Piemēram, Eiropas centrālajā daļā (Polijā, Vācijā un Slovākijā) atsevišķi baltie stārķi piereģistrēti jau februārī. Parasti šajās valstīs baltie stārķi atgriežas marta sākumā.

Tomēr kopumā “Dzīvā pavasara” dati rāda, ka vidējie atgriešanās datumi 2008. gada pavasarī bija dažas dienas vēlāki nekā iepriekšējos gados. Piemēram, Īrijā dzeguzes vidēji atgriezās 5 dienas vēlāk un bezdelīgas – 3 dienas vēlāk. Polijā baltie stārķi atgriezās vidēji 7 dienas vēlāk un Krievijā – 10 dienas vēlāk.

 

Rezultāti Latvijā

 

Gājputnu atgriešanās

Baltā stārķa, bezdelīgas, dzeguzes un svīres atgriešanos Latvijā neietekmēja ne pavasara agrā iestāšanās, ne arī pēc tam martā uznākušais lielais nokrišņu daudzums. Šīs sugas ir tālie migranti, kas ziemo Āfrikā, tādēļ to ierašanās mūsu valstī ir atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem Āfrikas kontinentā un Eiropas dienvidos.

2008. gadā programmas ietvaros saņemtie un apstrādātie dati liecina, ka gājputnu atgriešanās noritējusi savu gaitu – migrācijas ceļi un putnu uzvedība nav mainījusies. Šīs četras sugas Latvijā atgriezušās savos ierastajos laikos. Visagrāk Latvijā atgriezās baltie stārķi – vidēji 30. martā. Bezdelīgas, dzeguzes un svīres atgriezās vēlāk, aptuveni pēc mēneša.

Balto stārķu atgriešanās notika vienmērīgi, sākot ar 13. martu. Visvairāk stārķu novērots tieši 29.martā, kad reģistrēti 113 novērojumi. Aprīļa vidu parādījās pirmās bezdelīgas, visvairāk tās novērotas 1. maijā – kopā 49 ziņojumi, bet otrs atgriešanās vilnis bija 10. maijā – 22 ziņojumi. Nedaudz vēlāk par bezdelīgām no ziemošanas vietām atgriezās dzeguzes. Visvairāk dzeguzes reģistrētas 1. maijā, bet vidējais atgriešanās datums bija 30. aprīlis. Visvēlāk no projektā pētītajām sugām atgriezās svīres – vidēji 12. maijā.

Kā jau tas ir ierasts, tad pirmie gājputni manīti Latvijas dienvidu daļā. Baltie stārķi atgriezās vairāk no DR puses, savukārt dzeguzes, bezdelīgas un svīres – no DA puses. Pirmie stārķi reģistrēti Dobeles, Liepājas, Saldus un Kuldīgas rajonos, bet visvēlāk tie reģistrēti Cēsu, Gulbenes rajonos. Pirmās bezdelīgas manītas gan Latvijas rietumos – Saldus, Kuldīgas rajons, gan arī austrumos – Krāslavas rajonā. Vēlāk bezdelīgas atgriezās Latvijas ziemeļu rajonos. Savukārt pirmās dzeguzes manītas vairākos Latgales rajonos, pakāpeniski atgriežoties visā valsts teritorijā. Svīres atgriezās līdzīgi kā dzeguzes, pirmos aizņemot Latvijas DA rajonus.

Programmas ietvaros iegūtos datus par Latviju analizēja LOB gājputnu atgriešanās pētījuma koordinators Mārcis Tīrums (e–pasts: marcis@lob.lv, tālr.: 29193851).

 

Projektā iesaistītās skolas un novērotāju aktivitāte

Latvijas Ornitoloģijas biedrība šī gada maijā un jūnijā pa pastu saņēma novērojumus no 63 Latvijas skolām, vairākas skolas un novērotāji ziņojuši arī programmas interneta lapā – www.springalive.net 

Kopumā programma saņēmusi ziņojumus no visiem Latvijas rajoniem, pavisam 2884 bezdelīgas, baltā stārķa, dzeguzes un svīres novērojumu. Kartē (skat. zemāk) atspoguļots ziņojumu skaits katrā rajonā.

 

Visbiežāk ziņots par balto stārķi – 1111 novērojumu, kam seko dzeguze (814) un bezdelīga (769), savukārt vismazāk ziņojumu saņemts par svīri – 196 novērojumu. Svīres zemā novērojumu skaita iemesls pirmkārt, ir tas, ka ne visi pazīst un māk noteikt šo putnu, otrkārt, – daļu jau iesūtīto svīres novērojumu nereģistrējām programmas datu bāzē, jo šie dati bija acīmredzami nepareizi (pārāk agri). Visticamāk, šajos gadījumos svīre tikusi sajaukta ar mājas vai krastu čurksti. Tādēļ nākošajā gadā “Dzīvā pavasara” programmas izdales materiālos plānojam daudz lielāku uzmanību pievērst līdzīgo putnu sugu – bezdelīgas, svīres un čurkstu – noteikšanai.

 

Projektā iesaistītās skolas 2008. gadā:

Amatas pamatskola, Andzeļu pamatskola, Baltinavas vidusskola, Barkavas pamatskola, Basu pamatskola, Bauskas pilsētas 2. vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Biķernieku pamatskola, Biržu internātpamatskola, Cirmas pamatskola, Daugavpils 12. vidusskola, Dignājas pamatskola, Dundagas vidusskola, Dzirciema speciālā internātpamatskola, Elkšņu pamatskola, Friča Bārdas Pociema pamatskola, Galgauskas pamatskola, Gaviezes pamatskola, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Ilūkstes 2. vidusskola, Jaunjelgavas vidusskola, Jaunpils vidusskola, Jaunsilavas pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Krāslavas pamatskola, Krišjāņu pamatskola, Krotes Kronvalda Ata pamatskola, Laidu pamatskola, Lielvārdes pamatskola, Liepājas 7. vidusskola, Liepas pamatskola, Liepenes pamatskola, Līksnas pamatskola, Mālpils vidusskola, Maltas 2. vidusskola, Matkules pamatskola, Mežvidu pamatskola, Nagļu pamatskola, Nīcgales pamatskola, Ozolmuižas pamatskola, Pasienes pamatskola, Priežmales pamatskola, Puikules pamatskola, Raunas vidusskola, Rēznas pamatskola, Rīgas Ostvalda vidusskola, Sarkaņu pamatskola, Skaistas pamatskola, Smiltenes ģimnāzija, Stāķu pamatskola, Sutru pamatskola, Šķaunes pamatskola, Tīnūžu pamatskola, Ugāles vidusskola, Upītes pamatskola, Vadakstes pamatskola, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Viduču pamatskola, Vilces pamatskola, Viļakas pamatskola, Zantes pamatskola, Zasas vidusskola, Zentenes pamatskola.

 

Konkursa rezultāti

Noslēdzies konkurss par skolām, kas gājputnu novērošanā iesaistīja vislielāko novērotāju skaitu (skat. tabulā). Šīs desmit skolas saņem Latvijas putnu balsu ierakstus un aktīvākie skolotāji – pateicības veltes – putnu piespraudes ar zivjērgli – LOB Skolu programmas simbolu.

 

Desmit aktīvākās skolas

Skola Rajons Iesaistīto skolēnu (anketu) skaits
Biķernieku pamatskola Daugavpils 83
Viļakas pamatskola  Balvu 65
Raunas vidusskola   Cēsu 41
Ugāles vidusskola  Ventspils 40
Nagļu pamatskola Rēzeknes 37
Pasienes pamatskola Ludzas 30
Biržu internātpamatskola Preiļu 27
Puikules pamatskola Limbažu 26
Lielvārdes pamatskola Ogres 26
Maltas 2. vidusskola Rēzeknes 26

 

Atbalstītāji

Projekta norisi mūsu valstī šogad atbalstīja Mitsubiši fonds (Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa) un Lielbritānijas Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība (RSPB).

 

Paldies par Jūsu darbu!

Sagaidīsim arī 2009. gada pavasari kopā!

 

Ilze Ķuze,

programmas “Dzīvais pavasaris” koordinatore Latvijā

e–pasts: ilze@lob.lv , tālr.: 28632314