Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Jūs esat šīs lapas pirmais apmeklētājs!
Palīdzi mums aizstāvēt Latvijas mežus – ziedo LOB Mežu programmai!
 


 

Gada nogale ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto un plānojam nākamos darbus. Kā katru gadu mūsu darbam ļoti būtisks ir bijis biedru un ziedotāju atbalsts. Pieaugot ekonomiskajam spiedienam uz Latvijas mežiem, šoreiz aicinām Jūs ziedot LOB Mežu programmas atbalstam.

Pērnā gada nogalē aicinājām ziedot zaļās vārnas izpētei un aizsardzībai un sakām paldies visiem, kas šim aicinājumam atsaucās! Gada laikā ziedojumos saņēmām vairāk nekā 2579,30 EUR. Daļa no šīs naudas (2016. gadā iztērēti 1075,04 EUR) ir palīdzējusi šovasar paveikt lauka darbus Garkalnē un Silakrogā – pārbaudīt zaļo vārnu būrus, sekot apdzīvotajām ligzdām un aizsargāt tās pret postījumiem, apgredzenot mazuļus un nolasīt krāsu gredzenus pieaugušajām zaļajām vārnām. Daļa zaļo vārnu ligzdo arī Ādažu militārajā poligonā, kur to ligzdu apsekošana veikta par LIFE+ projekta “Putni Ādažos” līdzekļiem, tāpēc ietaupītais atlikums no ziedojumu naudas tiks izmantots nākamajā gadā.

Pavisam šogad Pierīgā (un līdz ar to Latvijā kopumā) bija zināmas 15 apdzīvotas zaļo vārnu ligzdas. Sekmīgas izrādījās 12 ligzdas, tajās apgredzenoti 35 mazuļi. Kārtējās sezonas iznākums liecina, ka zaļo vārnu populācijas stāvoklis Latvijā saglabājas trausls un prasa pastāvīgu aprūpi. Tāpēc vēlreiz pateicamies par ziedojumiem, kas palīdzēja (un palīdzēs arī nākamgad) turpināt darbu šīs retās sugas saglabāšanā.

 

Šogad pateicībā par ziedojumu LOB mežu programmai piedāvājam Jums nosūtīt kartīti saviem tuvajiem cilvēkiem vai sadarbības partneriem un klientiem. LOB iestājas par mežu ilgtspējīgu un līdzsvarotu apsaimniekošanu, kas paredzētu ne tikai peļņas gūšanu no meža, bet arī iedzīvotāju vēlmju uzklausīšanu un dabas daudzveidības saglabāšanu. Jūsu ziedojums mums palīdzēs turpināt šo darbu, iesaistoties normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē un diskusijās ar meža nozares pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem, lai nodrošinātu to, ka Latvijas meži tiek apsaimniekoti saprātīgi un ņemot vērā ne tikai šī brīža vēlmes, bet arī nākotnes vajadzības. Turklāt sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu plānojam uzsākt projektu mazo ērgļu ligzdošanas vietu aizsardzībai. Jūsu ziedojums tiks izmantots arī mazo ērgļu ligzdu meklēšanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanā.

Ziedojiet Jūsu izvēlēto summu uz bankas kontu LV34HABA000140J035491 ar norādi “Ziedojums Mežu programmai”, un biedrība Jūsu vārdā nosūtīs Jūsu izvēlētam saņēmējam kartīti, kurā tiks minēts, ka Jūs viņa/viņas vārdā ziedojāt [..] eiro mežu aizsardzībai. Kartītes saņēmēja vārdu un pasta adresi norādiet maksājumā vai nosūtiet uz e-pasta adresi putni@lob.lv.

Mūsu mērķis ir savākt 10 000 EUR, no kuriem 2400 EUR tiks izmantoti dabas aizsardzības interešu aizstāvībai, 1000 EUR – sabiedrības izglītošanai, 600 EUR – īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānu izstrādes uzraudzībai un 6000 EUR – mazo ērgļu ligzdu meklēšanai.

 

Ja kāda iemesla dēļ nevarat šoreiz ziedot, bet Jums rūp meža putnu aizsardzība, Jūs varat portālā ManaBalss.lv (http://ej.uz/parputnudzivi) atbalstīt LOB iniciatīvu par mežizstrādes pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā un aicināt arī savus draugus un paziņas mūs atbalstīt.

Ar cieņu
Viesturs Ķerus,
LOB valdes priekšsēdētājs
2016. gada decembrī

 

Vairāk par Mežu programmu var lasīt šeit.

 

Paldies visiem ziedotājiem!