Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Paziņojumi presei
 

15.09.2004.

Starptautiskās putnu vērošanas dienas 2. un 3. oktobrī

Gaujas nacionālais parks (GNP)

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR)

 

2004. gada 2. un 3. oktobrī jau desmito gadu Latvijā tiek rīkotas starptautiskās putnu vērošanas dienas. Šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta Latvijas putniem nozīmīgajām vietām, atzīmējot 25 gadus, kopš pieņemta ES Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību.

2. un 3. oktobrī aicinām ikvienu doties dabā, novērot putnus un par saviem novērojumiem (putna suga, putnu skaits, cilvēku skaits, kas piedalās novērošanā, vieta, kurā putni novēroti) ziņot Latvijas Ornitoloģijas biedrībai (LOB), tālr.: 7221580, 9210877, e-pasts: putni@lob.lv. Zvani tiks reģistrēti 2. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 18:00 un 3. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Šajās dienās bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas uz Latvijas putniem nozīmīgajām vietām organizēs Gaujas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, LOB reģionālās grupas, Teiču dabas rezervāts un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Dalībai ekskursijās vēlams iepriekš pieteikties, līdzi jāņem binokļi, piemērots apģērbs, brokastis/pusdienas.

ES Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību (79/409/EEC) jeb Putnu direktīva tika pieņemta 1979. gadā, un tā ir pirmā ES direktīva par dabas aizsardzību. Viena no direktīvas prasībām ir izdalīt kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vispiemērotākās teritorijas putnu sugām, kas uzskaitītas direktīvas pirmajā pielikumā, un migrējošām sugām. Latvijā LOB izdalījusi 71 putniem nozīmīgo vietu (64 sauszemes un 7 jūras teritorijas), šobrīd visas no tām ir pilnībā vai daļēji valsts aizsargātas.

2003. gadā putnu vērošanas dienās Eiropā piedalījās vairāk nekā 76 tūkstoši cilvēku no 30 valstīm, novērojot 1,25 miljonus putnu. Latvijā 378 cilvēki ziņoja par 30 105 novērotiem putniem. Pie mums visbiežāk redzētās putnu sugas bija laucis, kajaks un mājas balodis.

Putnu vērošanas dienas atbalsta starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International, Latvijas Vides aizsardzības fonds un Dabas aizsardzības pārvalde.