Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Paziņojumi presei
 

05.11.2004.

Starptautisko putnu vērošanas dienu rezultāti

2. un 3. oktobrī jau desmito reizi Latvijā notika starptautiskās putnu vērošanas dienas. Šajās dienās, atsaucoties Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) aicinājumam,  putnus visā Latvijas teritorijā vēroja 513 cilvēki. Pavisam novēroti 86120 putni no 162 sugām.

Vislielākajā skaitā šogad novēroti mājas strazdi – 9523, dzērves – 6283, baltpieres zosis – 5291. Savukārt visbiežāk tika ziņots par lielo zīlīti, pelēko vārnu un sīli. Šeit atradīsiet pilnu novēroto putnu sugu sarakstu. 

No interesantākajiem putnu novērojumiem šajās dienās var izdalīt pie Kolkasraga novēroto dzeltenknābja gārgali - otrais šīs sugas novērojums Latvijā (novērotāji - Kārlis Millers un Valdis Roze), pie Liepājas Dienvidu mola novērotos četrus lielos šņibīšus - viens no vēlākajiem novērojumiem rudenī (Māris Strazds) un vēlos pelēkā mušķērāja novērojumus Papē (Agris Celmiņš un Juris Kazubiernis) un Tukuma apkārtnē (Mārcis Tīrums).   

Šogad starptautisko putnu vērošanas dienu laikā LOB aicināja ikvienu doties dabā, novērot putnus un par saviem novērojumiem – putna sugu, putnu skaitu, cilvēku skaitu, kas piedalās novērošanā, vietu, kurā putni novēroti – ziņot LOB. Zvani tika reģistrēti 2. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 18:00 un 3. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 16:00.  Četri ziņojumi tika saņemti pirmdien, šie dati vēlāk pievienoti kopējam skaitam.

Putnu vērošanas dienu laikā īpaša uzmanība tika pievērsta Latvijas putniem nozīmīgajām vietām, atzīmējot 25 gadus, kopš pieņemta ES Direktīva par savvaļas putnu aizsardzību. 2. un 3. oktobrī 13 bezmaksas putnu vērošanas ekskursijas uz Latvijas putniem nozīmīgajām vietām rīkoja Gaujas nacionālais parks, Ķemeru nacionālais parks, LOB Aizputes, Jēkabpils, Pļaviņu, Saldus, Talsu un Ventspils reģionālās grupas, Teiču dabas rezervāts un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.

Starptautisko putnu vērošanas dienu norisi šogad atbalstīja starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife International, Latvijas Vides aizsardzības fonds un Dabas aizsardzības pārvalde.

Liels paldies visiem, kas šajās dienās ziņoja par novērotiem putniem, un plašsaziņas līdzekļiem, kas izplatīja aicinājumu!

Īpaši pateicamies arī ornitologiem, kas vadīja putnu vērošanas ekskursijas – Andrim Avotiņam, Arnim Bērziņam, Jānim Gorobecam, Gaidim Grandānam, Zigrīdai Jansonei, Mārtiņam Kalniņam, Jānim Ķuzem, Nellijai Lagzdiņai, Varim Liepam, Aigaram Pērkonam, Ritvaram Rekmanim, Irisai Šmitei un Viesturam Vintulim.

Neatsveramu palīdzību šajās dienās sniedza arī Ieva Mārdega, Laura Jukāme un Viesturs Ķerus, LOB birojā uzklausot ziņojumus par novērotajiem putniem.

 

Ziņas sniedza:

Agita Kārkle, Agra Gailīte, Agris Celmiņš, Aigars Pērkons, Aivars Mednis, Aivars Meinards, Aļģimats Viļams, Anatolijs Svjatskis, Andris Avotiņš, Andris Klaužs, Andris Klepers, Anna Pārpuce, Antra Stīpniece, Arnis Zacmanis, Artūrs Grīnšpons, Ausma Reimane, Dagnis Zemturis, Dainis Grietēns, Dāvis Mednis, Edgars Lediņš, Edmunds Puzulis, Gaidis Grandāns, Guna Pērkone, Guna Roze, Gunārs Razgals, Gunārs Sergijevskis, Gunārs Sūna, Gundega Zemture, Helēna Piziča, Ieva Mārdega, Ilga Balka, Ilgonis Sebris, Miks Līkops, Imants Jakovļevs, Imants Ķerus, Inese Azaucka, Inga Freiberga, Aldis Freibergs, Ingrīda Štelce, Ints Feders, Irisa Šmite, Ivanda Krīgerte, Janīna Selga, Jānis Gorobecs, Jānis Ķuze, Jānis Reihmanis, Jānis Treiguts, Jaroslavs Romanovičs, Juris Bergmanis, Juris Kazubiernis, Kārlis Millers, Kaspars Funts, Edmunds Vanags, Kaspars Klāsons, Kristīne Černova, Laura Jukāme, Jānis Priednieks, Laura Romanovska, Līga Caune, Līga Jansone, Līga Matsone, Lilija Strūberga, Māra Janaus, Mārcis Tīrums, Mareks Strazdiņš, Marija Āboliņa, Marija Mičulīte, Māris Strazds, Mārtiņš Kaktiņš, Mārtiņš Kalaus, Mārtiņš Platacis, Mirdza Dolbe, Monta Almbaha, Normunds Zeidaks, Ņina Ignatjeva, Pauls Matulis, Pauls Matulis, Anna Matule, Pēteris Blūms, Raimonds Klepers, Līga Klepere, Rita Beitmane, Rita Kreišmane, Ritvars Rekmanis, Ruslans Matrozis, Dmitrijs Boiko, Santa Golde, Saulcerīte Klepere, Valda Laizāne, Valdis Roze, Veronika Ragauska, Viesturs Freimanis, Viesturs Vintulis, Vija Grundule, Vija Medne, Vija Reča, Visvaldis Kalniņš, Vita Caune, Vita Juhņeviča, Vita Šalavejus, Valda Laizāne, Vladimirs Vladimirovs, Zigrīda Jansone, Zintis Tīrums.

 

Apkopojums par Eiropas valstīm atrodams šeit.