Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Paziņojumi presei
 

23.02.2005.

Aicinām ziņot par gājputnu atgriešanos

Kā ik gadus, tuvojoties pavasarim, Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu novērot gājputnu atgriešanos un ziņot par to – putna suga un novērošanas datums, aizpildot zemāk pievienoto anketu un vasaras sākumā nosūtot to Latvijas Ornitoloģijas biedrībai: A.k. 1010, Rīga-50, LV-1050.

2004. gadā Latvijā visagrāk atgriezās lauku cīrulis, vidējais atlidošanas datums – 17. marts. Vēlāk tam sekoja mājas strazds – 22. martā un ķīvītes – 23. martā. Latvijas nacionālais putns, baltā cielava, Latvijā atgriezās 3. aprīlī. Visvēlāk atlidoja vālodzes – 13. maijā, griezes – 17. maijā un svīres – 19. maijā.

Iepriekšējā gadā par gājputnu atgriešanos ziņoja 284 novērotāji no visas Latvijas. Visvairāk anketu iesūtīts no Rīgas, Liepājas un Aizkraukles rajona, vismazāk datu – no Alūksnes un Daugavpils rajona. Aktīvākie ziņotāji bija skolēni un pensionāri. Visbiežāk tika ziņots par mājas strazdu, balto stārķi un balto cielavu. Saņemti arī vairāki ziņojumi par retām putnu sugām, piemēram, pupuķi, zaļo vārnu, Seivi ķauķi un ķikutu.

Latvijā gājputnu atgriešanās reģistrācijas pirmsākumi meklējami jau 1927. gadā, regulāri pētījumi uzsākti 1996. gadā.

Gājputnu atgriešanās anketa

Novērošanas vieta_________________________________________________

(rajons un pagasts)

Vārds, uzvārds__________________________________Vecums____________

Nodarbošanās_____________________________________________________

Adrese __________________________________________________________

_________________________________________Tālrunis_________________

Putnu suga

Agrākais novērošanas datums

 Putnu suga

Agrākais novērošanas datums

Lauku cīrulis

 

Baltā cielava

 

Mājas strazds

 

Bezdelīga

 

Zosis

 

Dzeguze

 

Dzērve

 

Lakstīgala

 

Ķīvīte

 

Mājas čurkste

 

Baltais stārķis

 

Vālodze

 

Žubīte

 

Grieze

 

Sloka

 

Svīre

 

Papildu informācija:
Mārcis Tīrums, tālr.: 6152459