Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Iekšzemes putniem nozīmīgo vietu saraksts un apraksti

 

Uzklikšķinot uz teritorijas nosaukuma, atradīsiet informāciju par PNV atrašanās vietu, īsu ģeogrāfisko un dabas apstākļu raksturojumu, teritoriju juridiskās aizsardzības statusu, biotopu sarakstus un datus par nozīmīgākajām putnu sugu populācijām, vēsturi un robežu pārmaiņām kopš iepriekšējā PNV pārskata 2000. gadā, kā arī kartes (pdf).

 

Nr. Vietas nosaukums Platība, ha Administratīvie rajoni
1 Pape 10 416 Liepājas rajons
2 Sventājas ieleja 446 Liepājas rajons
3 Dunikas tīrelis 1807 Liepājas rajons
4 Liepājas ezers 4818 Liepājas pilsēta un rajons
5 Tāšu ezers 271 Liepājas rajons Liepājas rajons
6 Durbes ezera pļavas 596 Liepājas rajons
7 Ziemupe 2477 Liepājas rajons
8 Užavas augštece 688 Kuldīgas rajons
9 Užavas lejtece 1434 Ventspils rajons
10 Užavas piekraste 1270 Ventspils rajons
11 Ovīši 5121 Ventspils rajons
12 Irbes ieleja un Dižpurvs 10 056 Talsu un Ventspils rajoni
13 Slītere un Zilie kalni 17 323 Talsu un Ventspils rajoni
14 Raķupe un Pāce 2291 Talsu un Ventspils rajoni
15 Stikli  7244  Talsu un Ventspils rajoni
16 Moricsala un Viskūžu sala 1137 Ventspils rajons
17 Abavas ieleja 14 147 Kuldīgas, Talsu, Tukuma un Ventspils rajoni
18 Maņģenes meži 2391 Kuldīgas rajons
19 Skrundas zivju dīķi 496 Kuldīgas rajons
20 Sātiņu zivju dīķi 3878 Saldus rajons
21 Zvārdes meži 8169 Saldus rajons
22 Stūru un Zvārdes purvi 3233 Dobeles un Saldus rajoni
23 Lielauces ezers 885 Dobeles rajons
24 Ukru meži 1144 Dobeles rajons
25 Engures ezers 12 726 Talsu un Tukuma rajoni
26 Ķemeru nacionālais parks 36 366 Dobeles, Jelgavas, Rīgas un Tukuma rajoni, Jūrmalas pilsēta
27 Babītes ezers 3052 Jelgavas un Rīgas rajoni
28 Cenas tīrelis 2488 Rīgas rajons
29 Svētes lejtece 932 Jelgavas rajons
30 Lielupes palienes pļavas 392 Jelgavas pilsēta un rajons
31 Paņemūnes meži 853 Bauskas rajons
32 Daugava pie Kaibalas 592 Ogres rajons
33 Garkalnes meži 1796 Rīgas rajons
34 Ādaži 9188 Rīgas rajons
35 Piejūra 3566 Rīgas pilsēta un rajons
36 Gaujas nacionālais parks 92 322 Cēsu, Rīgas un Valmieras rajoni
37 Lielais un Pemmas purvi 3474 Cēsu un Limbažu rajoni
8 Augstroze 4007 Cēsu, Limbažu un Valmieras rajoni
39 Randu pļavas 300 Limbažu rajons
40 Salacas ieleja 6127 Limbažu un Valmieras rajoni
41 Ziemeļu purvi 6791 Limbažu un Valmieras rajoni
42 Rūjas paliene 444 Valmieras rajons
43 Vidusburtnieks 1385 Valmieras rajons
44 Burtnieka pļavas 454 Valmieras rajons
45 Sedas tīrelis 7335 Valkas rajons
46 Burgas pļavas 184 Valkas rajons
47 Ziemeļgauja 21 810 Alūksnes, Gulbenes, Valkas un Valmieras rajoni
48 Mežole 2837 Cēsu un Valkas rajoni
49 Vecumi 7842 Balvu rajons
50 Stompaku purvi 3326 Balvu rajons
51 Orlovas purvs 3300 Balvu rajons
52 Sitas un Pededzes paliene 1193 Balvu un Gulbenes rajoni
53 Pededzes lejtece un Pārabaine 14 737 Balvu, Gulbenes, Madonas un Rēzeknes rajoni
54 Bērzpils purvi un palienes 14 736 Balvu, Madonas un Rēzeknes rajoni
55 Lubāns un zivju dīķi 21 338 Madonas un Rēzeknes rajoni
56 Kuja 10 834 Madonas rajons
57 Aiviekstes paliene 1156 Madonas rajons
58 Teiču un Pelečāres purvi 26 263 Jēkabpils, Madonas un Preiļu rajoni
59 Ābeļi 3292 Jēkabpils rajons
60 Dubnas paliene 378 Preiļu rajons
61 Dvietes paliene 4999 Daugavpils un Jēkabpils rajoni
62 Augšdaugava 35 601 Daugavpils un Krāslavas rajoni
63 Rāzna 59 690 Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes rajoni
64 Zabolotjes purvi 4212 Ludzas rajons