Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

Saņem LOB jaunumus
savā e-pastā!

E-pasts:

Vārds:

Uzvārds:

Esmu LOB biedrs

 

Anketa
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības

APTAUJA

Melnais stārķis - 2008. gada putns

 

Jūsu vārds, uzvārds:*

E-Pasta adrese:*


Es esmu/neesmu novērojis melno stārķi:

Esmu/ neesmu;
ja esat novērojis, lūdzu rakstiet par katru novērojumu atsevišķi, iespējami precīzi norādot vietu un datumu!


Es zinu melnā stārķa ligzdu:

Zinu/ nezinu;
ja zinat, lūdzu norādiet vietu, koka sugu, kurā ligzda ir un gadus no kura līdz kuram ligzda zināma, ja zināms, arī to, cik mazuļu katru gadu ir bijis!

SABIEDRĪBAS APTAUJA
par mežizstrādes ierobežošanu pavasara periodā

Es atbalstu/neatbalstu, ka mežizstrāde pavasarī (no marta vidus vismaz divus mēnešus, vēlams līdz Jāņiem) būtu jāpārtrauc:

Atbalstu/ neatbalstu


Lūdzam sniegt arī dažas ziņas par sevi:


Man pašam nepieder , pieder līdz 10ha , 10-100 ha , vairāk nekā 100ha meža.

Mani vai manas ģimenes ienākumi ir / nav saistīti ar meža izmantošanu.

Mans vecums ir: līdz 18 / 19-30 / 31-45 / 46-60 / vairāk nekā 60 gadu.

Mana pastāvīgā dzīvesvieta ir Rīgā , citā pilsētā , laukos

Man nav / ir šādi ar dabu saistīti vaļasprieki (lūdzam atzīmēt visus, kas atbilst):
medības ,
maksķerēšana ,
sēņošana ,
ogošana ,
laivošana ,
pārgājieni un pastaigas ,
riteņbraukšana ,
orientēšanās sports ,
putnošana
cits


Cita kontaktinformācija:

Lūdzam norādīt tālruni, gadījumam, ja būs nepieciešams precizēt Jūsu ziņotos novērojumus. Īpaši tas attiecas uz ligzdām, kuras visas centīsiemies pārbaudīt!

Paldies par atsaucību!


 

Lai mēs Jūsu anketu varētu izmantot, ar * atzīmētā informācija ir jānorāda obligāti!