Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

 
 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības darbības pārskats 1985-2005

Pārskats atspoguļo LOB darbību no tās dibināšanas 1985. gadā līdz 2005. gadam, pavisam 21 gada ilgumā. Līdz šim publicēti tikai atsevišķu gadu LOB darbības pārskati, šis ir pirmais, kas sniedz ieskatu organizācijas ilglaicīgā darbībā. Četrās nodaļās - "Sugas", "Vietas", "Biotopi", "Cilvēki" - aprakstītas LOB īstenotās programmas un projekti, norādot iesaistītos cilvēkus un viņu paveikto, kā arī nozīmīgākās publikācijas, kurās var atrast plašāku informāciju.

Grāmata izdota latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā, tās redaktore ir Ilze Ķuze, redakcija - Jānis Vīksne un Edmunds Račinskis. Pārskats publicēts 2007. gada oktobrī.

 

Pārskata elektroniskā versija:

 

LOB darbības pārskats pieejams arī LOB birojā, Kalnciema ielā 27, Rīgā.