Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Putnu vērošana un ētika
 

10 galvenie noteikumi, kas jāpatur prātā

  • Putnu labklājība ir pirmajā vietā.
  • Putnu dzīves vietām jābūt aizsargātām.
  • Putnu vai to dzīves vietu traucējumam jābūt minimālam.
  • Ja Jūs atrodat reta putna ligzdošanas vietu, uzmanīgi pārdomājiet, kam par to stāstīt.
  • Netramdiet retu sugu migrējošos putnus.
  • Vienmēr ievērojiet putnu aizsardzības likumus un noteikumus.
  • Cieniet zemes īpašnieku tiesības.
  • Cieniet citus cilvēkus, kas atpūšas dabā.
  • Padariet savus novērojumus pieejamus ornitologiem.
  • Vērojot putnu ārzemēs, izturieties tāpat, kā Jūs to darītu mājās.

Putnu labklājība ir pirmajā vietā

Neatkarīgi no tā, vai Jūsu galvenā interese ir putnu fotografēšana, gredzenošana, skaņu ierakstīšana, zinātniski pētījumi vai vienkārši putnu vērošana, atcerieties, ka putnu labklājība vienmēr ir pirmajā vietā.

Putnu dzīves vietām jābūt aizsargātām

Putnu dzīves vietas tiem ir ārkārtīgi nozīmīgas, tādēļ mums jānodrošina, ka mūsu darbība nenodara tām postījumus.

Traucējumam jābūt minimālam

Putnu iecietība pret traucējumu ir ļoti atkarīga no putna sugas un sezonas. Visdrošāk ir pēc iespējas mazāk traucēt putnus. Nevienu putnu nedrīkst traucēt pie tā ligzdas, šādos gadījumos pieaug iespēja, ka plēsēji izlaupīs ligzdu, izēdot mazuļus vai olas. Ļoti aukstos laika apstākļos, kad barību parasti ir grūti atrast, putnu traucēšana liek tiem lieki izmantot daudz dzīvības uzturēšanai nepieciešamās enerģijas.

Reti ligzdojošie putni

Ja Jūs atklājat reta putna ligzdošanas vietu, informējiet par to Latvijas Ornitoloģijas biedrību. Vislabāk ir lieki neizplatīt informāciju par ligzdošanas vietu, lai novērstu putnu traucēšanu ligzdošanas laikā no citu putnu vērotāju puses vai novērstu olu izzagšanu kolekcijām.

Retu sugu migrējošie putni

Nevajag lieki tramdīt retus migrantus vai maldu viesus. Ja Jūs novērojat šādu putnu, rūpīgi apsveriet apstākļus, pirms pavēstiet par to citiem. Vai citu putnu vērotāju „uzlidojums” netraucēs šo vai citus putnus šajā apvidū? Varbūt tas radīs problēmas zemes īpašniekam?

Likumi

Ievērojiet Latvijas likumdošanā noteikto putnu aizsardzību. Putnu sugu aizsardzību nosaka 2000. gadā pieņemtais Sugu un biotopu aizsardzības likums un 2001. gadā pieņemtais Dzīvnieku aizsardzības likums. Apmeklējot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, jāievēro to likumi un noteikumi.

Cieniet zemes īpašnieku tiesības

Cieniet zemes īpašnieku un izmantotāju tiesības. Neapmeklējiet teritoriju bez saskaņošanas. Ja Jūs vadāt grupu, laicīgi pabrīdiniet pa savu apmeklējumu.

Cieniet citu cilvēku tiesības

Cieniet citus putnu vērotājus. Centieties netraucēt to darbību un neaizbiedējiet putnus, ko tie vēro. Netraucējiet citus cilvēkus, kas atpūšas dabā.  Ja šķiet, ka to darbība lieki tramda putnus, centieties izvērtēt situāciju. Kaiju izbiedēšana, pastaigājoties ar suni gar jūras malu, tām nenodarīs lielu postu, taču tas pats suns var būtiski iztraucēt zīriņu koloniju. Norādot uz to cilvēkam, kas nav putnu vērotājs, izskaidrojiet, kāpēc tā darbība kaitē putniem, taču vienmēr palieciet pieklājīgs. Agresīva attieksme šo cilvēku nepāraudzinās.

Lauka piezīmes

Lielākā daļa no mūsdienu zināšanām par putniem ir mūsu priekšgājēju pedantiskas piezīmju veikšanas rezultāts. Dodiet savu ieguldījumu nākotnes zināšanās par putniem, padarot savus novērojumus pieejamus ornitologiem.

Putnu vērošana ārzemēs

Izturieties ārzemēs tāpat kā mājās. Ievērojiet šos putnu vērošanas ētikas noteikumus, arī apmeklējot citas valstis.