Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Putnu vērošanas dienas, 2006
 

Gaujas nacionālais parks

 

 Dzērvju vērošana pie Sudas purva, 7. oktobris

Pasākumu vadīja Gaujas NP Vides valsts inspektors Uldis Saulītis un vides izglītības speciāliste Meldra Langenfelde. Pasākumā piedalījās 33 dalībnieki.

Meldra Langenfelde:

"Lai gan dienas vidū laika apstākļi bija mainīgi, pēcpusdienā debesis noskaidrojās un visu pasākuma laiku bija salīdzinoši silts, sauss un saulains.

Galvenā vērošanas vieta bija pie Sudas purva ziemeļrietumu malas. Šajā vietā jau no tāluma var redzēt, kā dzērves paceļas no barošanās laukiem, sakārtojas kāsī un laižas uz nakšņošanas vietām Sudas purvā. Tika novērotas aptuveni 200 dzērves, bet putni turpināja laisties purvā līdz pat tumsas iestāšanās brīdim. Par ciklaika apstākļi bijā ļoti labi, putni parādījās vēlāk, nekā mēs to gaidījām, jo visu iepriekšējo nedēļu pa vakariem notika dzērvju vērošana, lai varētu pēc iespējas precīzāk paredzēt putnu parādīšanos 7.oktobrī.

Lai gan dzērves jau diezgan laicīgi pamanīja, ka tās ar paceltiem binokļiem vēro ap 30 interesentu, un izvairījās laisties tieši pāri, viena brašule tomēr pārlaidās zemu tieši virs mūsu galvām un sagādāja īpašu prieku, visvairāk jau bērniem.

Gaidot uz pirmo dzērvju pacelšanos, dalībniekiem bija iespēja aizpildīt krustvārdu mīklu par dzērvēm un to dzīvesveidu, kā arī vēlāk uz neilgu brīdi pabūt Sudas purvā un ieklausīties, kā dzērves sasaucas pēc nolaišanās purvā, kur tās kopīgi pavada nakti. Dažiem no pasākuma dalībniekiem šī bija pirmā iespēja pabūt purvā, tādejādi viņi uzzināja daudz jauna ne tikai par šiem skaistajiem putniem un to dzīvesveidu, kā arī par purvu kā ekosistēmu.

Reizē pārsteigumu un izbīli sagādāja viens no dalībniekiem, kura kāja iegrima dziļi purva sūnās. Kāds laiks pagāja, kamēr to dabūja ārā.

Kopumā priecājos, ka pie mums notiek putnu vērošanas dienas. Tās kļūst aizvien populārākas. Ir ģimenes, kas piedalās jau vairākus gadus. Īpašs prieks ir par siguldiešu piedalīšanos, jo parasti pie mums brauc cilvēki no Rīgas, Valmieras, Cēsīm un pat attālākām vietām, bet vietējie iedzīvotāji ir diezgan neaktīvi."

Fotogrāfijas no pasākuma iespējams apskatīt fotogalerijā

 

Putnu vērošanas ekskursija gar Gauju, 8. oktobris

Pasākumu vadīja Kaspars Funts:

"Starptautisko putnu vērošanas dienu laikā 8. oktobrī vadīju ekskursiju Gaujas Nacionālajā parkā (GNP) Siguldā. Kopumā grupā bijām 20 cilvēki – 19 putnu mīļotāji un viņu padevīgais grupas vadītājs. Veicām četru stundu pārgājienu gar Gaujas abiem krastiem, no GNP administrācijas lejup pa kāpnēm līdz upei, tad pa velomaršrutu pa Gaujas kreiso krastu līdz gājēju tiltiņam, tālāk pa labā krasta Piķenes krauju, pāri gaisa balonu pļavai un atpakaļ uz GNP administrāciju pa kāpnēm gar Siguldas pilsdrupām. Pamatā ceļš veda pa jauktu mežu, taču bija arī pļavas, iežu atsegumi, Gauja ar smilšu sērēm, kā arī pilsētas apstādījumi un dārzi. Mūsu ekipējumā bija vairāki binokļi, teleskops un putnu noteikšanas grāmatas.

Jau no rīta pirms ekskursijas bija skaidrs, ka laika apstākļi nelutinās. Tobrīd gan vēl bija cerība, ka palutinās vismaz putni. Prognozes apstiprinājās pavisam ātri un jau pārgājiena sākumā sāka līņāt. Lietus netraucēja – uzvilkām lietusmēteļus un gājām tālāk. Taču putni, tāpat kā laika apstākļi, bija gluži kā sazvērējušies pret mūsu grupu. Kopumā pārgājiena laikā novērojām 18 putnu sugas (dzērve, dzilnītis, krauklis, ķivulis, lauku balodis, lielā gaura, lielā zīlīte, melnais meža strazds, meža pīle, pelēkā vārna, pelēkais strazds, sarkanrīklīte, sīlis, vistu vanags, zaļžubīte, zilzīlīte, zivju gārnis, žubīte). Ejot jau atpakaļ pa Gaujas labo krastu, uz brīdi pat uzspīdēja saulīte, taču pēc brītiņa uznāca stiprs lietus. Vislielāko interesei ekskursijas laikā izraisīja dzērvju kāši, krasta čurkstu kolonija ieža atsegumā, lielās gauras Gaujā un kāds zivju gārnis, kas ietupās koka galotnē upes krastā. Neredzējām vairākas sugas, kam pārgājiena maršrutā noteikti vajadzēja būt, piemēram, dižraibo dzeni, dižknābi, mājas strazdu, cekulzīlīti, kovārni, mājas balodi, svilpi, mājas zvirbuli.

Taču ne lietus, ne putnu spītīgā nerādīšanās nemazināja prieku par putnu vērošanas jauko pārgājienu, kas nemanot aizritēja sarunās par putniem. Bija skaidri redzams, ka iedzīvotājiem ir interese par Latvijas Ornitoloģijas biedrības sadarbībā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrācijām rīkotajām putnu vērošanas ekskursijām. Vairāki ekskursijas dalībnieki sacīja, ka šādas ekskursijas vajadzētu organizēt biežāk. Paldies visiem ekskursijas dalībniekiem par izrādīto interesi – varbūt kādreiz atkal tiksimies, vērojot putnus. Un paldies Meldrai Langenfeldei no GNP par labi organizēto ekskursiju."

Fotogrāfijas no pasākuma iespējams apskatīt fotogalerijā