Latvijas Ornitoloģijas biedrība Starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība
 
In English    
 

--> visi

Putnu vērošanas dienas, 2006
 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

 

Putnu vērošanas dienu laikā šeit notika trīs pasākumi, kuru vadīja Īrisa Šmite un Dagnis Mukāns.

 

Randu pļavu takas atklāšana un putnu vērošanas ekskursija, 7. oktobris

I. Šmite:

"Starptautiskās putnu vērošanas dienas Randu pļavās sākās ar jaunās dabas takas oficiālu atklāšanu, kurā piedalījās gan pašvaldību, gan valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan citi interesenti.

Vides gida Andra Soma pavadībā aizgājām līdz putnu vērošanas tornim (šī gada Torņu cīņu rekordistam), kur projekta "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā" vadītājs Otars Opermanis atklāja, ka ir īstenojies viens no viņa sen lolotiem sapņiem - putnu vērošanas tornis Randu pļavās. Diena bija apmākusies un ļoti vējaina, tāpēc novēroto putnu skaits bija neliels.

Pēc pāris stundām sākās putnu vērošanas ekskursija visiem interesentiem. Bija atbraukuši tikai 5 drosmīgākie (pārējie bija nobijušies no sliktajiem laika apstākļiem). Gājiens līdz putnu tornim bija gana interesants, jo pa ceļam apskatījām pašreizējos Randu pļavu apsaimniekotājus – savvaļas govis un palielu kajaku baru, kuri atpūtās uz sērītes jūrā un baltvēderus. Pie putnu torņa pamanījām divas aizkavējušās bezdelīgas. Un pēc stundu ilgas putnu vērošanas uzspīdēja arī saulīte. 

Kopumā Randu pļavās novērojām 261 putnu no 14 sugām."

 

Fotogrāfijas no Randu pļavu torņa un takas atklāšanas

 

Putni Burtnieku ezerā,  8.oktobris

I. Šmite:

"Svētdienas rītā, neliels cilvēku bariņš jau pirms pulksten 9:00 aktīvi rosās pie Burtnieku parka vārtiem, velkot mugurā lietus mēteļus un kājās gumijas zābakus. Pieejot klāt un apjautājoties „Vai uz putnu vērošanas ekskursiju”, cilvēki uz mani paskatās, apdomājas un atbild: „Nē, uz zivju vērošanu un ķeršanu”. Man optimisms nedaudz pieplok, jo ir taču svētdienas rīts un ja nu nevienam negribas celties...

Pulksten 9:00 jau ir sabraukušas vairākas vieglās automašīnas un kopā sanākam 17 putnu skaitītāji (daži mums pievienojas vēl pie torņa). Jaunākais vērotājs ir nepilnu gadu vecs. Ikgadēji putnu vērotāji ir „Liesmas” žurnālisti. Izejot cauri Burtnieku muižas parkam, skaitam pa koku stumbriem lēkājošos dzilnīšus. Vīsraga dabas taka mūs ved gar zirgu aplokiem caur nelielu mežiņu uz Burtnieka palieņu pļavām, kuru malā uzsliets putnu vērošanas tornis. Liela daļa ekskursijas dalībnieku šai tornī ir pirmo reizi un priecājas par jauko skatu, kas paveras no torņa. Gaidīto zosu kāša vietā aizlido lauku baloži. Meklējam putnus ezerā. Ozolmuižas skolēni tīri veikli pamana zivju gārni, kajakus, cekuldūkurus, gauras un gaigalas. Citi, manīgākie vērotāji, cenšas saskatīt mazos zvirbuļveidīgos putniņus, kuri laižas pāri koku galotnēm. Kopīgi saklausām vēlīnu čuņčiņu balsis.

Mūsu kopējais guvums ir 311 putni no 25 sugām."

 

Sedas purvs, 8.oktobris

I. Šmite:

"Pulcēšanās braucienam Sedas purvā sākas Streņču autoostā. Sakāpjam speciāli pasūtītajā busā un braucam Sedas purva virzienā. Pa ceļam novērojam palielu zosu kāsi (ap 100 putni), dzērvju kāsi un dadzīšu bariņu. Arī šai braucienā jau ir ikgadēji Putnu dienu dalībnieki. Iebraucam Sedas purvā un dodamies līdz tornim. Sākam novērtēt apkārtējo situāciju un te pēkšņi sākas lietus. Hmm... to nu gan mēs nebijām gaidījuši. Pamatīgs brāziens, 15 min. garumā, pārbauda mūsu ūdensizturību un tad jau pie debesīm parādās saulīte. Patīkami, vismaz tiek izžāvētas samērcētās drēbes. Nedaudz skumji, jo gaidīto daudzo ūdensputnu vietā saskatām tikai ap 180 baltvēderus, 30 paugurknābja gulbjus un 27 laučus. Vienu mirkli, mums par prieku, parādās arī lauku lija un pašās beigās tiek atmaskots arī platknābis (liels paldies Mārcim Tīrumam par palīdzību).

Kopā novērotas 19 sugas, 683 putni."